ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кафедра теорії та практики іноземних мов

Про кафедру

 

Кафедра теорії та практики іноземних мов бере свій початок із кафедри іноземних мов, яка була утворена у 1954 році як загальноінститутська структура на базі Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини (зараз – Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини). У 2005 році у зв’язку з реорганізацією філологічного факультету з’являються: кафедра практики іноземних мов, кафедра германської філології та кафедра англійської мови, які є структурними підрозділами новоствореного факультету іноземної філології (зараз – факультет іноземних мов).

У 2010 р. кафедру германської філології перейменовано в кафедру теорії і методики іноземних мов.

У 2012 р. кафедру теорії і методики іноземних мов перейменовано у кафедру теорії іноземних мов, а в 2013 р. – кафедру теорії та практики іноземних мов.

Як структурна одиниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини кафедра теорії та практики іноземних мов забезпечує фахову підготовку здобувачів ОС «бакалавр» та «магістр» на факультетах іноземних мов, української філології, початкової освіти та мистецько-педагогічному.

Науково-педагогічні кадри кафедри здійснюють такі види діяльності, як  навчальна, організаційно-методична, науково-дослідна у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційну, профорієнтаційну, виховну роботу зі студентами. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, систематичності, наступності, персональної і колективної відповідальності, гуманізму, демократизму, колегіальності та гласності обговорення питань, що  сприяє, в перше чергу, забезпеченню високого рівня фахової підготовки за світовими стандартами педагогічної освіти.

 1. Склад кафедри

 

Кадровий склад кафедри нараховує 17 штатних осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 5 – кандидатів наук, доцентів, 1 – кандидат наук, 2 – старших викладачів, 5 – викладачів,  3 – навчально-допоміжний персонал.

Білецька Ірина Олександрівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Паладьєва Алла Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Лаухіна Інна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Безлюдний Роман Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент

Авчіннікова Галина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Веремюк Людмила Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Кришко Анна Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Казак Юлія Юріївна – старший викладач

Литвиненко Віктор Юрійович – старший викладач

Побережник Ольга Валентинівна – викладач

Філіппович Таміла Миколаївна – викладач

Гурський Ігор Юрійович – викладач

Тележинська Світлана Володимирівна – старший лаборант

Кичій Ганна Миколаївна – лаборант

Кожевнікова Ольга Русланівна – лаборант

 

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Лексикологія
  1. Лексикологія англійської мови
  2. Стилістика
  3. Ділова англійська мова
  4. Методи лінгвістичних досліджень
  5. Латинська мова
  6. Практичний курс німецької мови
  7. Практичний курс французької мови
  8. Практичний курс іспанської мови
  9. Практична граматика німецької мови
  10. Практична граматика французької мови
  11. Практична граматика іспанської мови
  12. Практична фонетика німецької мови
  13. Практична фонетика французької мови
  14. Практична фонетика іспанської мови
  15. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської)
  16. Практичний курс німецької мови (магістратура)
  17. Практичний курс французької мови (магістратура)
  18. Практичний курс іспанської мови (магістратура)
  19. Порівняльна лексикологія української та англійської мов
  20. Порівняльна стилістика української та англійської мов
  21. Порівняльна граматика української та англійської мов
  22. Порівняльна типологія української та англійської мов
  23. Теоретична граматика
  24. Теоретичний курс англійської мови
  25. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
  26. Методика навчання другої іноземної мови
  27. Методика навчання другої іноземної мови у профільній школі
  28. Практика перекладу з англійської мови
  29. Переклад ділової документації
  30. Переклад науково-технічного тексту
  31. Компаративна педагогіка
  32. Іврит
  33. Хореографічні терміни французькою мовою
  34. Іноземна мова (англійська)

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

вільного вибору закріплених за кафедрою теорії та практики іноземних мов на 2021-2022 н. р.

 1. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 2. Іврит
 3. Лінгвокраїнознавство країн другої (німецької) мови
 4. Лінгвокраїнознавство країн другої (французької) мови
 5. Лінгвокраїнознавство країн другої (іспанської) мови
 6. Переклад науково-технічного тексту
 7. Порівняльна граматика української та англійської мов
 8. Порівняльна стилістика української та англійської мов
 9. Порівняльна лексикологія української та англійської мов
 10. Стилістика
 11. Теоретична граматика

 

 Контактна інформація

kaf-tpim@ukr.net

 

Профіль кафедри в Google Academy

Google Scholar

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» З теоретичних ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОї МОВИ на 2021-2022 н.р.

Завантажити (DOCX, 34KB)

 

 

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ на 2021-2022 н.р.

Завантажити (DOCX, 23KB)