EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кафедра теорії та практики іноземних мов

Про кафедру

 

Кафедра теорії та практики іноземних мов бере свій початок із кафедри іноземних мов, яка була утворена у 1954 році як загальноінститутська структура на базі Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини (зараз – Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини). У 2005 році у зв’язку з реорганізацією філологічного факультету з’являються: кафедра практики іноземних мов, кафедра германської філології та кафедра англійської мови, які є структурними підрозділами новоствореного факультету іноземної філології (зараз – факультет іноземних мов).

У 2010 р. кафедру германської філології перейменовано в кафедру теорії і методики іноземних мов.

У 2012 р. кафедру теорії і методики іноземних мов перейменовано у кафедру теорії іноземних мов, а в 2013 р. – кафедру теорії та практики іноземних мов.

Як структурна одиниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини кафедра теорії та практики іноземних мов забезпечує фахову підготовку здобувачів ОС «бакалавр» та «магістр» на факультетах іноземних мов, української філології, початкової освіти та історичному.

Науково-педагогічні кадри кафедри здійснюють такі види діяльності, як  навчальна, організаційно-методична, науково-дослідна у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційну, профорієнтаційну, виховну роботу зі студентами. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, систематичності, наступності, персональної і колективної відповідальності, гуманізму, демократизму, колегіальності та гласності обговорення питань, що  сприяє, в перше чергу, забезпеченню високого рівня фахової підготовки за світовими стандартами педагогічної освіти.

 1. Склад кафедри

 

Кадровий склад кафедри нараховує 18 штатних осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 5 – кандидатів наук, доцентів, 2 – кандидатів наук, 2 – старших викладачів, 4 – викладачів, 1 – викладач-стажист, 3 – навчально-допоміжний персонал.

Білецька Ірина Олександрівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Паладьєва Алла Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Лаухіна Інна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Безлюдний Роман Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент

Авчіннікова Галина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Веремюк Людмила Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Кришко Анна Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Очеретяний Анатолій Вадимович – кандидат педагогічних наук, викладач

Казак Юлія Юріївна – старший викладач

Литвиненко Віктор Юрійович – старший викладач

Побережник Ольга Валентинівна – викладач

Філіппович Таміла Миколаївна – викладач

Ставчук Наталія Василівна – викладач

Гурський Ігор Юрійович – викладач

Ян Генцян – викладач-стажист

Тележинська Світлана Володимирівна – старший лаборант

Кожевнікова Ольга Русланівна – лаборант

Іщенко Ілона Петрівна – лаборант

 

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра

 1. Лексикологія
 2. Стилістика
 3. Порівняльна лексикологія української та англійської мов
 4. Порівняльна стилістика української та англійської мов
 5. Порівняльна граматика української та англійської мов
 6. Порівняльна типологія української та англійської мов
 7. Теоретична граматика
 8. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 9. Ділова англійська мова
 10. Методи лінгвістичних досліджень
 11. Практичний курс німецької мови
 12. Практичний курс французької мови
 13. Практичний курс іспанської мови
 14. Практична граматика німецької мови
 15. Практична граматика французької мови
 16. Практична граматика іспанської мови
 17. Практична фонетика німецької мови
 18. Практична фонетика французької мови
 19. Практична фонетика іспанської мови
 20. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської)
 21. Практичний курс німецької мови (магістратура)
 22. Практичний курс французької мови (магістратура)
 23. Практичний курс іспанської мови (магістратура)
 24. Китайська мова
 25. Латинська мова
 26. Іврит
 27. Практика перекладу з англійської мови
 28. Переклад науково-технічного тексту
 29. Переклад ділової документації
 30. Компаративна педагогіка
 31. Хореографічні терміни французькою мовою
 32. Іноземна мова (англійська)
 1. Контактна інформація

kaf-tpim@ukr.net

 

 1. Профіль кафедри в Google Academy

Google Scholar

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

З теоретичних ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОї МОВИ на 2020-2021 н.р.

Загал_на_темат._КР_на_2020-2021н.р.

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ на 2020-2021 н.р.

Загал_на_темат.ВКР_2020-2021_н.р.