ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики

Звідувач лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов – Білецька Ірина Олександрівна.

Б¦лецька фото Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики є структурним підрозділом Навчально-наукового центру іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Діяльність лабораторії здійснюється під егідою Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України та регламентується угодами про співпрацю.
Метою діяльності лабораторії є організація науково-дослідної діяльності фахівців у галузі іншомовної освіти, спрямована на розвиток пріоритетних напрямів мовознавства, удосконалення процесу професійної підготовки студентів факультету іноземних мов, залучаючи їх до проведення наукових досліджень під час написання курсових, дипломних, магістерських та конкурсних робіт, що відповідають науковому профілю лабораторії.

_DSC3726 _DSC3711 _DSC3710 _DSC3736

Напрями наукової діяльності:
– здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок у галузі лінгвістики та культурології, порівняльного мовознавства;
– використання результатів науково-дослідної роботи у навчальному процесі: розроблення нових і поновлення лекційних курсів, які викладаються на факультеті іноземних мов, виконання студентами курсових, магістерських та конкурсних наукових досліджень у рамках проблематики лабораторії;
– оприлюднення результатів наукових досліджень на спільних конференціях, семінарах різного рівня, круглих столах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;
– зміцнення наукових контактів, вивчення та апробація передового досвіду, інновацій в організації та проведенні наукових досліджень провідними співробітниками Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України;
– забезпечення органічного поєднання навчально-методичного та наукового процесу через залучення співробітників Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України до читання лекційних курсів студентам факультету іноземних мов.

Звіт з діяльності Лабораторії за 2019 рік

Звiт_лаб._на_сайт_кафедри