ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Графік випускної атестації

графік ЕК денна
графік ЕК заочна