ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Програми вступних випробувань

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

 

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))

Спеціальність:  014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

(денна та заочна форми навчання)

 

  • ОС Бакалавр

на базі ОКР молодший спеціаліст

з скороченим (нормативним) терміном навчання 2 р. 10 м.

Екзамени

  1. Практичний курс англійської мови – письмовий
Прогр_ПКАМ_бакалавр_2.10

 

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

 

  • (ВЧИТЕЛЬ – прямий,  перехресний вступ)

Освітня програма:

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)),

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)),

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))

Спеціальність 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

 

ОС «Магістр» (денна, заочна форма навчання)

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст з нормативним терміном навчання 1р. 4 м., 1р. 9м.

 Екзамени

  1. Іноземна мова (англійська) – усний
  2. Методика викладання англійської мови – усний
Прогр Іноз мова перехр., заоч.
Прогр МВАМ перехр., заоч.
Прогр МВАМ та ісп. сер.осв.
Прогр МВАМ та нім. сер.осв.
Прогр МВАМ та фр. сер.осв.

 

  • (ФІЛОЛОГ)

Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 (денна та заочна форми навчання)

 

ОС «Магістр»

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст з нормативним терміном навчання 1р.9 м.

Екзамени:

  1. Іноземна мова (англійська) – усний
  2. Теоретична граматика – усний
Прогр Іноз мови (англ) магістр Філологія. Герм мови та літ (переклад)
Програма Теорет. граматика ( маг. філологія) 2020