ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Програми вступних випробувань

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

 

  • (ВЧИТЕЛЬ – прямий,  перехресний вступ)

Екзамени:

  1. Методика викладання англійської мови (усний)
  2. Мотиваційний лист

Освітня програма:

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)),

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)),

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))

Спеціальність 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

Завантажити (DOC, 222KB)

Завантажити (DOCX, 125KB)

Завантажити (DOCX, 125KB)

Завантажити (DOCX, 124KB)

 

ОС «Магістр» (денна, заочна форма навчання)

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст з нормативним терміном навчання 1р. 4 м., 1р. 9м.

 Екзамени

  1. Методика викладання англійської мови – усний
  2. Мотиваційний лист

Завантажити (DOC, 222KB)

 

  • (ФІЛОЛОГ)

Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 (денна та заочна форми навчання)

 

ОС «Магістр»

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст з нормативним терміном навчання 1р.9 м.

Екзамени:

  1. Теоретична граматика – усний
  2. Мотиваційний лист

Завантажити (DOC, 173KB)