Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
21.09.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Про факультет

  Дата зміни інформації: 05.09.2018

  Постоленко Ірина Сергіївна – декан факультету іноземних мов , кандидат педагогічних наук, доцент

  Факультет іноземних мов було засновано в 2005 році як факультет іноземної філології Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов.Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні.

  Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

  Напрями підготовки та спеціальності

  Факультет іноземних мов готує фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  Денна форма навчання

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»
  Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
  Спеціалізація: німецька (французька, іспанська, китайська) мова

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»
  Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)
  Спеціалізація: німецька (французька)мова

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр»
  Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (англійська)
  Спеціалізація: німецька (французька)мова

  Заочна форма навчання

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»
  Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»
  Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)

  Структурні підрозділи факультету

  Факультет працює у складі трьох кафедр:

  Для забезпечення умов здобуття якісної освіти та організації науково-методичної роботи викладачів і студентів на факультеті створено Регіональний центр навчання іноземних мов (директор – кандидат педагогічних наук, доцент Бріт Н.М.).

  У складі центру працюють дві науково-дослідні лабораторії:

  Кадровий потенціал

  Факультет іноземних мов має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, Заслужені працівники освіти України, досвідчені викладачі методисти. Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних вузів України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у провідних університетах нашої країни та зарубіжжя.

  Переважна більшість викладачів кафедр факультету пройшла  кількаразове мовне стажування в провідних університетах країн-носіїв мови – США, Франції, Уельсі, Канаді, Німеччині, Франції,Іспанії, Португалії та ін.

  Крім того викладачі факультету є членами міжнародних адміністративних структур, асоціацій, товариств. До навчального процесу на факультеті залучаються представники закордону: Великої Британії, Франції, Німеччини, США тощо.

   Адреса факультету:

  20300

  вул.Садова, 28

  4 поверх, ауд.403

  тел. (04744) 4 04 93

  e-mail: dekanat.fim.udpu@gmail.com