ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Навчання

Підготовка творчої особистості вчителя сучасної національної школи, водночас адаптованого до загальноєвропейських стандартів освіти, котра забезпечується на засадах директив Міністерства освіти і науки України через створення системи відповідних організаційних і дидактичних засобів, та з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи, є головним спрямуванням навчального процесу на факультеті іноземних мов.

nashi-studenty

У пошуку шляхів удосконалення навчально-педагогічного процесу факультет керується основними положеннями комунікативно-орієнтованого підходу, який є сучасним методичним стандартом у галузі навчання іноземних мов. Підвищенню якості  навчального процесу з іноземної мови сприяє застосування поряд з традиційними методами нових інтерактивних технологій навчання.

суд 44 4

октобер фест 2

Викладачі факультету активно працюють над розвитком навчально-методичного забезпечення дисциплін, випускаючи підручники, посібники, методичні рекомендації для студентів усіх етапів навчання. Використання навчально-методичних комплексів європейського зразка допомагає факультету створити умови для реалізації міжнародного стандарту змісту, організації та методик навчання іноземних мов. Безпосередню методичну допомогу по впровадженню таких навчально-методичних комплексів забезпечують кваліфіковані експерти-методисти із закордону.

експерт-методист

Суттєвим чинником забезпечення ефективної підготовки фахівців є використання ТЗН та оргтехніки. Факультет та його підрозділи приділяють велику увагу розвитку бази сучасних ТЗН. На факультеті працюють 4 лінгафонні кабінети, комп’ютерний клас, робота в яких здійснюється на регулярних засадах.

лінгафонний кабінет

Серед навчально-методичних матеріалів – комплекси лабораторних робіт, аутентичні аудіо- та відеоматеріали, художні та навчальні іншомовні титровані та нетитровані фільми, матеріали країнознавчого характеру, сучасні ліцензовані комп’ютерні програми, програми підготовки до міжнародних екзаменів (TOEFL, IELTS), тощо.