ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Скринька довіри

З метою забезпечення належного контролю за організацією освітнього процесу на факультеті та оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також для надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам, іншим категоріям громадян створено Скриньку довіри.

На факультеті функціонує Комісія з питань регулювання конфліктних ситуацій на факультеті, під головуванням декана факультету, кандидата педагогічних наук, доцента Постоленко І.С.

Скринька довіри – skrynka_doviry_fld_udpu@ukr.net

Повідомлення може бути подано:

  • без зазначення авторства (анонімно)

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення продовжується до тридцяти днів від дня його отримання.

  • із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів з дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.