ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Видання

СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
Матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Умань, 17 березня 2023 р.)

Збірник студ. конф. 2023 (25.04.23)

ПРОГРАМА V Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції
СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Програма конференції 26.04.23

ПРОБЛЕМИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ У ЦІННІСНИХ ВИМІРАХ СЬОГОДЕННЯ
Матеріали І науково-методичного семінару (Умань, 23 листопада 2022 р.)

Збірник семінар (01.12.22)

ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ
Матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Умань, 20 жовтня 2022 р.)

Збірник конференції (станом на 13.11.22)
  • Збірник наукових праць студентів та молодих учених

Головний редактор – канд. пед. наук, доц. Бріт Н.М.

Періодичність – 1 раз на рік

Студентський збірник 2021_compressed
Програма_студ. 2021

 Порівняльно-педагогічні студії

Головний редактор – док. пед. наук, проф. Лавриченко Н.М., док. пед. наук, проф. Заболотна О.А.

Журнал «Порівняльно-педагогічні студії» – це міжнародний часопис, присвячений освіті в різних куточках світу. У ньому публікуються результати досліджень і рецензії на нові видання порівняльно-педагогічного профілю.

Журнал виходить друком щоквартально – в березні, червні, вересня і грудні. Він розповсюджується серед читачів і розсилається у провідні українські бібліотеки.

Матеріали, що друкуються на сторінках журналу, стосуються різноманітної проблематики: формальної і неформальної освіти, лідерства, освітньої політики, практики, теорії педагогіки тощо. У часописі також є рубрика «Інформація», у якій анонсуються найближчі конференції, чинні проекти, а також пропонується тематичний глосарій головних порівняльно-педагогічних термінів чотирма мовами (українською, російською, англійською і польською).

Читацькою аудиторією є дослідники в галузі порівняльної педагогіки, історії педагогіки, шкільного адміністрування, вчителі тощо.

Інформаційний лист журналу
Матеріали просимо надсилати через платформу “Наукова періодика України”

Детальну інформацію також можна знайти на сайті журналу http://sce.udpu.org.ua/

Архів журналу

МАТЕРІАЛИ ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Збірник міжн. конф._compressed
Програма міжн. конф.