Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
18.06.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Видання

  Дата зміни інформації: 08.02.2018
  • Збірник наукових праць студентів та молодих учених

  Головний редактор – канд. пед. наук, доц. Бріт Н.М.

  Періодичність – 1 раз на рік

   

  • Порівняльно-педагогічні студії

  Головний редактор – док. пед. наук, проф. Лавриченко Н.М., док. пед. наук, проф. Заболотна О.А.

  Журнал «Порівняльно-педагогічні студії» – це міжнародний часопис, присвячений освіті в різних куточках світу. У ньому публікуються результати досліджень і рецензії на нові видання порівняльно-педагогічного профілю.

  Журнал виходить друком щоквартально – в березні, червні, вересня і грудні. Він розповсюджується серед читачів і розсилається у провідні українські бібліотеки.

  Матеріали, що друкуються на сторінках журналу, стосуються різноманітної проблематики: формальної і неформальної освіти, лідерства, освітньої політики, практики, теорії педагогіки тощо. У часописі також є рубрика «Інформація», у якій анонсуються найближчі конференції, чинні проекти, а також пропонується тематичний глосарій головних порівняльно-педагогічних термінів чотирма мовами (українською, російською, англійською і польською).

  Читацькою аудиторією є дослідники в галузі порівняльної педагогіки, історії педагогіки, шкільного адміністрування, вчителі тощо.

  Інформаційний лист журналу
  Матеріали просимо надсилати через платформу “Наукова періодика України”

  Детальну інформацію також можна знайти на сайті журналу http://sce.udpu.org.ua/

  Архів журналу

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Факультет іноземних мов

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  запрошує до публікації у збірнику наукових праць студентів та молодих учених

  Вихід збірника планується у квітні 2018 р.

  Інформ.лист2018