ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Матеріали до випускної атестації

Програми випускної атестації

 

Бакалаврат

 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

34с група

34с група програма дек 2023-2024 н.р.

32зс група

32зс група програма дек 2023-2024 н.р.

41 група

41 група програма дек 2023-2024 н.р.

42 група

42 група програма дек 2023-2024 н.р.

43 група

43 група програма дек 2023-2024 н.р.

 

41з група

32зс-41з група програма дек 2023-2024 н.р.