ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Наукова школа педагогічної компаративістики

Керівник: д.пед.н., проф. Заболотна О.А.

Основними науковими напрямами досліджень наукової школи є проведення теоретичних та експериментальних досліджень із метою проведення порівняльного аналізу. Ведеться розробка індивідуальних тематик, спрямованих на дослідження проблем філології, методики викладання іноземних мов у вищій та середній школі та психолого-педагогічних проблем.

Здійснюється наукове керівництво аспірантами:

 • Підгаєцька А. Розвиток студентського самоврядування в Канаді (011 – освітні, педагогічні науки) (пройдено основний захист 08.2020)
 • Сало Л. професійна підготовка хореографів у США (13.00.04)
 • Кравчук І. Жіноча освіта у Великій Британії у ХІХ ст. (011 – Освітні, педагогічні науки)
 • Палагута І. Педагогічна підтримка майбутніх учителів у Великій Британії (011 – Освітні, педагогічні науки)

та консультування докторського дослідження:

 • Андрощук Л.М. Теорія і практика хореографічно-педагогічної освіти в Україні (13.00.01)

Здійснено опонування дисертацій проф.Заболотною О.А.:

 • Тарабан Юрій Валентинович: «Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини», на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (2020)
 • Чуричканич Ірина Едуардівна: «Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (2020).

Проведено рецензування проф. Заболотною О.А.:

 • Колісніченко Ангеліна Іванівна «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах Нідерландів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – 2020
 • Очеретяний Анатолій Вадимович «Формування життєвих цінностей студентів вищих приватних навчальних закладів США» (на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 011 – Освітні, педагогічні науки) – 2020.
 • Войтовська Алла Іванівна «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ЗВО»(на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 231 – соціальна робота) – 2020.
 • Моргай Лілія Анатоліївна «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора  Яковича Григоріївна (1883 – 1953 рр.)» (на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 011 – освітні, педагогічні науки) – 2020.

За звітний період членами наукової школи:

Співорганізовано:

 • ІV Міжнародна наукова конференція УАДО «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» (26 червня 2020 року, онлайн). Тема доповіді  «Українська академічна спільнота і виклики COVID 19»;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (Умань, 2020). Тема доповіді – «Первинна професійна соціалізація вчителів у світлі реформи ‘Нова українська школа’»;
 • Студентський круглий стіл «Перші кроки в науці», 20 травня 2020, Умань.

Професор Заболотна О.А. :

 • Член спеціалізованої вченої ради в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (13.00.01) (Д55.053.01)

Член п’яти одноразових спеціалізованих вчених рад:

 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДФ 74.053.001 – із захисту дисертації Войтовської А.І
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДФ 74.053.002 – із захисту дисертації Моргай Л.А.
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДФ 74.053.007 – із захисту дисертації Очеретяного А.В.
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДФ 55.053.004 – із захисту дисертації Тарабана Ю.В.
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДФ 55.053.005 – із захисту дисертації Чуричканич І.Е.