EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Студії дозвілля

Виховна робота на факультеті іноземних мов, як і загалом в університеті є важливим компонентом навально-виховного процесу. Її зміст визначається основними державними документами: Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», «Концепцією національного виховання студентської молоді» і проводиться як під час навчання за рахунок реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і в поза навчальний час.
Факультет іноземних мов спрямовує виховну роботу у напрямку забезпечення високого рівня професійності молодої особистості, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту і самореалізації студентської молоді, що є одним із завдань національного виховання. Студент мають можливість для розкриття та реалізації своїх здібностей у студіях та клубах, які функціонують у структурі факультету. Це студія європейських мов, студія «Міжнародна освіта», студентська студія дозвілля, хореографічна студія, ФАНТІК-клуб, студентський хор «Carmina Mundi», народний аматорський хореографічний колектив профспілок України «Inspiration», «English speaking club». Очолюють студії провідні фахівці факультету.
Особливості організації виховної роботи на факультеті зумовлені його мовною специфікою, що вбачається у вивченні та відтворенні національних традицій країн мови яких вивчаються. Реалізації цього завдання значною мірою сприяє діяльність означених студій і клубів за інтересами, в яких чітко простежуються чотири змістові лінії: англомовна, франкомовна, німецькомовна та іспанськомовна.