Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
18.06.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Курси онлайн підготовки

  Дата зміни інформації: 30.03.2018

  Дорогі абітурієнти!

  Для додаткової підготовки до ЗНО ми пропонуємо короткий навчальний курс, який дасть Вам можливість перевірити та розвинути наступні навички: граматичні, лексичні, а також читання та писемного мовлення.

  У тестах здебільшого використовуються завдання з вибором однієї правильної відповіді. Початковий блок тестів містить граматичні тести. Спочатку виконайте діагностичний тест, щоб перевірити готовність до виконання наступних тестів на володіння граматичними навичками з основних розділів граматики.

  Відповіді присилайте на e-mail: boy_ilona@ukr.net

  Наприклад: ДТ (діагностичний тест), або Т-1, Т-2, Т-3, далі 1-А, 2-В.

  Також хочемо дати наступні поради:

  • Готуйтеся до ЗНО кожен день.
  • При великій кількості помилок з граматики зверніться до граматичних посібників, у яких  коротко та доступно викладено матеріал.
  • Звертайте особливу увагу на знання лексичних значень займенників, прийменників,   сполучників, прислівників.
  • Обираючи тексти для повторення, звертайте увагу на ті, в яких розповідається про сучасні тенденції, зміни в стилі життя, інформаційних технологіях.

  БАЖАЄМО ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ!

  Diagnostic Test

  Test 1

  Test 2

  Test 3