ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Курси онлайн підготовки

Дорогі абітурієнти!

Для додаткової підготовки до ЗНО ми пропонуємо короткий навчальний курс, який дасть Вам можливість перевірити та розвинути наступні навички: граматичні, лексичні, а також читання та писемного мовлення.

У тестах здебільшого використовуються завдання з вибором однієї правильної відповіді. Початковий блок тестів містить граматичні тести. Спочатку виконайте діагностичний тест, щоб перевірити готовність до виконання наступних тестів на володіння граматичними навичками з основних розділів граматики.

Відповіді присилайте на e-mail: boy_ilona@ukr.net

Наприклад: ДТ (діагностичний тест), або Т-1, Т-2, Т-3, далі 1-А, 2-В.

Також хочемо дати наступні поради:

  • Готуйтеся до ЗНО кожен день.
  • При великій кількості помилок з граматики зверніться до граматичних посібників, у яких  коротко та доступно викладено матеріал.
  • Звертайте особливу увагу на знання лексичних значень займенників, прийменників,   сполучників, прислівників.
  • Обираючи тексти для повторення, звертайте увагу на ті, в яких розповідається про сучасні тенденції, зміни в стилі життя, інформаційних технологіях.

БАЖАЄМО ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ!

Diagnostic Test

Test 1

Test 2

Test 3

Для студентів бакалаврату, які хочуть більш ефективно підготуватися до складання ЄВІ, на факультеті проводитимуться курси з підготовки у період з листопада по квітень.

За детальною інформацією звертатися до Коломієць Мальвіни Миколаївни- m.kolomiiets@udpu.edu.ua, +380983381020