Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
29.01.2020
Офіційний сайт УДПУ

Курси онлайн підготовки

Дата зміни інформації: 30.03.2018

Дорогі абітурієнти!

Для додаткової підготовки до ЗНО ми пропонуємо короткий навчальний курс, який дасть Вам можливість перевірити та розвинути наступні навички: граматичні, лексичні, а також читання та писемного мовлення.

У тестах здебільшого використовуються завдання з вибором однієї правильної відповіді. Початковий блок тестів містить граматичні тести. Спочатку виконайте діагностичний тест, щоб перевірити готовність до виконання наступних тестів на володіння граматичними навичками з основних розділів граматики.

Відповіді присилайте на e-mail: boy_ilona@ukr.net

Наприклад: ДТ (діагностичний тест), або Т-1, Т-2, Т-3, далі 1-А, 2-В.

Також хочемо дати наступні поради:

  • Готуйтеся до ЗНО кожен день.
  • При великій кількості помилок з граматики зверніться до граматичних посібників, у яких  коротко та доступно викладено матеріал.
  • Звертайте особливу увагу на знання лексичних значень займенників, прийменників,   сполучників, прислівників.
  • Обираючи тексти для повторення, звертайте увагу на ті, в яких розповідається про сучасні тенденції, зміни в стилі життя, інформаційних технологіях.

БАЖАЄМО ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ!

Diagnostic Test

Test 1

Test 2

Test 3