ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Терміни подання документів та перелік вступних випробувань

Терміни подання документів та перелік вступних випробувань

 

Для вступу на перший курс для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти та фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) (НРК5):

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна

форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників із 1 липня 2023 року
Початок реєстрації заяв та прийому документів в електронній        формі

19 липня 2023 року

Закінчення реєстрації заяв та прийому документів о 18.00 годині

31 липня 2023 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням  

 

до 05 серпня 2023 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання та виконання вимог до зарахування (державне замовлення) о 18.00 годині

08 серпня 2023 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих на навчання за   рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 09 серпня 2023 року
Термін        закінчення  вибору       вступниками місця навчання (відкриті та фіксовані (закриті) пропозиції) (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 12 годині

14 серпня 2023 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 10 серпня 2023 року;

за кошти фізичних та/або

юридичних осіб – до 16    серпня 2023 року

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр (НРК6), магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК 7):

Етапи вступної кампанії Денна та заочна

форми навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і

науки України

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і

науки України

Реєстрація  електронних кабінетів   вступників 1 липня 2023 року
Початок прийому заяв та документів 31 липня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

21 серпня 2023 року

Строки проведення університетом фахових випробувань та співбесіди замість ЄВІ 17 по 28 липня

2023 року

Строки проведення фахового іспиту для осіб, які приймають           участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 31 липня до 18:00 год.

14 серпня 2023 року

Термін        оприлюднення     рейтингового списку вступників (державне замовлення) не пізніше 26 серпня

2023 року

Термін        закінчення  вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 18 годині

29 серпня 2023 року

Термін оприлюднення   рейтингового   списку   вступників (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 18 години

30 серпня 2022 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

4 вересня 2023 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 31 серпня         2023 року

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення –

до 6 вересня 2023 року

Переведення        на      вакантні   місця державного, регіонального          замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 08 вересня

2023 року

Для вступу на другий курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліста) (НРК 6 та НРК 7):

Етапи вступної кампанії Денна та заочна

форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2023 року
Початок реєстрації заяв та прийому документів в електронній формі 19 липня 2023 року
Закінчення реєстрації заяв та прийому документів о 18.00 годині

31 липня 2023 року

Строки проведення фахових іспитів (для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 1 серпня до 7 серпня

2023 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 09 серпня 2023 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 12 годині

14 серпня 2023 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 10       серпня 2023 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 16

серпня 2023 року

Для вступу на навчання (додатковий набір) на перший курс (другий  курс) за ступенем бакалавр, на перший курс за ступенем магістр:

Етапи вступної кампанії Денна форми

навчання

Початок прийому заяв та документів 6 жовтня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів о 17.00 годині

13 жовтня 2023 року

Строки проведення вступних випробувань 16 по 19 жовтня

2023 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 15 години

20 жовтня 2023 року

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 15 години

25 жовтня 2023 року

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – до 27 жовтня 2023 року

 

ОС «БАКАЛАВР»

Денна та заочна форми

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

 

Перелік випробувань для вступників денної та заочної форм, які братимуть участь у конкурсному відборі для прийому навчання із нормативним терміном – 2 р. 10 м.:

 1. Фахове випробування (Практичний курс англійської мови).
 2. Мотиваційний лист.

 

 

 ОС «МАГІСТР»

Денна форма

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

Нормативний термін навчання: 1 р. 4 м.

Перелік вступних випробувань:

 1. ЄВІ:

– тест загальної навчальної компетентності;

– тест з іноземної мови;

 1. Методика викладання англійської та німецької мов;
 2. Мотиваційний лист.

 

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))

Нормативний термін навчання: 1 р. 4 м.

Перелік вступних випробувань:

 1. ЄВІ:

– тест загальної навчальної компетентності;

– тест з іноземної мови;

 1. Методика викладання англійської та французької мов;
 2. Мотиваційний лист.

 

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))

Нормативний термін навчання: 1 р. 4 м.

Перелік вступних випробувань:

 1. ЄВІ:

– тест загальної навчальної компетентності;

– тест з іноземної мови;

 1. Методика викладання англійської та іспанської мов;
 2. Мотиваційний лист.

 

Денна та заочна форми

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))

Нормативний термін навчання: 1 р. 4 м.

Перелік вступних випробувань (прямий вступ за спорідненою спеціальністю на основі ОС «Бакалавр») – заочна форма:

 1. ЄВІ:

– тест загальної навчальної компетентності;

– тест з іноземної мови;

 1. Методика викладання англійської мови;
 2. Мотиваційний лист.

 

Перелік вступних випробувань (перехресний вступ за неспорідненою спеціальністю на основі ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр») – денна та заочна форми:

 1. Співбесіда з іноземної мови.
 2. Методика викладання англійської мови;
 3. Мотиваційний лист.

 

Денна та заочна форми

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Нормативний термін навчання: 1 р. 4 м.

Перелік вступних випробувань (перехресний вступ за неспорідненою спеціальністю на основі ОС «Бакалавр»):

 1. ЄВІ:

– тест загальної навчальної компетентності;

– тест з іноземної мови;

 1. Теоретична граматика;
 2. Мотиваційний лист.

 

Перелік вступних випробувань (перехресний вступ за неспорідненою спеціальністю на основі ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр»):

 1. Співбесіда з іноземної мови.
 2. Теоретична граматика;
 3. Мотиваційний лист.