ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Терміни подання документів

Прийом документів на денну форму навчання за освітнім ступенем бакалавр з 14.07. до 23.07.2021 року (якщо абітурієнт вступає за результатами ЗНО).

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01.07 до 23.07. 2021 року

Терміни зарахування вступників  за державним замовленням – до 16.00 год. 09.08 2021 року;
за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 16.08. 2021 року

Перелік сертифікатів, що виноситься на ЗНО:

І – Українська мова.

ІІ – Іноземна мова

ІІІ – Географія або ІсторіяУкраїни.

 

Випускники навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації мають можливість вступати без результатів ЗНО на базі диплома «Молодшого спеціаліста» на другий  або третій курс та складатимуть вступні випробування.

Прийом документів для такої категорії абітурієнтів з 14.07 до 23.07. 2021 р.

Вступні випробування з 24.07 до 30.07. 2021 р. 

Терміни зарахування вступників  за державним замовленням – до 09.08.2021 року

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – до 13.08. 2021 року

Для вступу на денну форму навчання за ступенем «Магістр» документи будуть подаватися з 15.07 до 23.07. 2021 р.

Реєстрація для складання єдиного вступного  іспиту з іноземної мови

11.05 по 18.00 год. 03.06. 2021 року

Строки проведення університетом вступних фахових випробувань
з 19.07 по 30.07.2021

Терміни зарахування вступників        за державним замовленням – до 17.00 год. 12.08.2021 року

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – до 16.08.2021 року