ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кафедра іноземних мов

Про кафедру

Кафедра іноземних мов створена у 1954 році. За більш ніж півстоліття свого існування кафедра зазнала різних реорганізацій та кількісних і якісних трансформацій. На різних етапах вона дала початок низці підрозділів, серед яких кафедра англійської мови, кафедра германської філології, кафедра зарубіжної літератури та російської мови. З 2005 року кафедра була включена до складу факультету іноземної філології як кафедра практики іноземних мов. У 2013 році кафедра повернула першу назву – кафедра іноземних мов.

Кадровий склад кафедри нараховує 17 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 2 – доктори наук, професори, 10 – кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач, 1 викладач, 1 викладач-стажист, 2 лаборанти.

 

 

Склад кафедри

 1. Безлюдна Віта Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов.
 2. Заболотна Оксана Адольфівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики факультету іноземних мов.
 3. Бойчевська Ілона Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету по роботі з громадськістю, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.
 4. Бондар Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, секретар кафедри.
 5. Гут Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 6. Мамчур Євген Анатолійович — кандидат педагогічних наук, доцент.
 7. Павлюк Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності.
 8. Свиридюк Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальна за моніторинг персональних профілів викладачів кафедри у бібліометричних системах.
 9. Шумаєва Світлана Петрівна  –  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної діяльності.
 10. Щербань Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету з наукової діяльності.
 11. Сліпенко Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, координатор курсів іноземних мов.
 12. Комар Ольга Сергіївна – старший викладач, вчений секретар факультету іноземних мов.
 13. Палагута Ілона Василівна – доктор філософії, викладач.
 14. Байдюк Олександра Сергіївна – викладач-стажист.
 15. Неізвестна Віта Сергіївна – викладач-стажист.
 16. Коваленко Наталя Дмитрівна – ст.лаборант.
 17. Фартушняк Тетяна Дмитрівна – лаборант.

 

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька) – всі факультети,

крім ф-ту іноземних мов;

 • Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька) – всі факультети, крім ф-ту іноземних мов;
 • Іноземна мова за професійним   спрямуванням  (англійська) – факультет початкової освіти, факультет соціальної та психологічної освіти, факультет дошкільної та спеціальної освіти, факультет філології та журналістики, факультет мистецтв.
 • Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні (аспірантура).

КОНТАКТИ

Адреса: кімн. 5, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 4-05-44
E-mail: kaf.im.udpu@gmail.com

 

Google Academy

Корпоративна електронна пошта кафедри:

kaf.im@udpu.edu.ua