ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кафедра іноземних мов

Про кафедру

Кафедра іноземних мов створена у 1954 році. За більш ніж півстоліття свого існування кафедра зазнала різних реорганізацій та кількісних і якісних трансформацій. На різних етапах вона дала початок низці підрозділів, серед яких кафедра англійської мови, кафедра германської філології, кафедра зарубіжної літератури та російської мови. З 2005 року кафедра була включена до складу факультету іноземної філології як кафедра практики іноземних мов. У 2013 році кафедра повернула першу назву – кафедра іноземних мов.

Кадровий склад кафедри нараховує 18 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 2 – доктори наук, професори, 10 – кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач, 1 кандидат наук, викладач, 2 викладачі, 2 лаборанти.

 

Склад кафедри

 1. Безлюдна Віта Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов.
 2. Заболотна Оксана Адольфівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики факультету іноземних мов.
 3. Бойчевська Ілона Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету іноземних мов по роботі з громадськістю, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.
 4. Бондар Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, секретар кафедри.
 5. Гут Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 6. Іванчук Анна Петрівна — кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 7. Мамчур Євген Анатолійович — кандидат педагогічних наук, доцент
 8. Нестеренко Інна Борисівна — кандидат педагогічних наук, доцент, профорг кафедри, заступник завідувача кафедри з виховної роботи.
 9. Павлюк Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. Свиридюк Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальна за моніторинг персональних профілів викладачів кафедри у бібліометричних системах.
 11. Шумаєва Світлана Петрівна  –  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної діяльності.
 12. Щербань Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, координатор курсів іноземних мов.
 13. Сліпенко Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 14. Комар Ольга Сергіївна – викладач, вчений секретар факультету іноземних мов.
 15. Палагута Ілона Василівна – викладач.
 16. Коваленко Наталя Дмитрівна – ст.лаборант.
 17. Фартушняк Тетяна Дмитрівна – лаборант.

 

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька) – всі факультети, крім ф-ту іноземних мов;
 • Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька) – всі факультети, крім ф-ту іноземних мов;
 • Іноземна мова за професійним   спрямуванням  (англійська) – факультет мистецтв, факультет української філології;
 • Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні;
 • Друга іноземна мова. Германські мови (англійська – за вибором) – факультет української філології;
 • Германські мови (англійська, німецька – за вибором) – факультет української філології;
 • Іноземна мова за професійним   спрямуванням –  (1м) – факультет фізики, математики та інформатики, факультет української філології.

КОНТАКТИ

Адреса: кімн. 5, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 4-05-44
E-mail: kaf.im.udpu@gmail.com

 

Google Academy

Корпоративна електронна пошта кафедри:

kaf.im@udpu.edu.ua