ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Курси іноземних мов

На факультеті іноземних мов функціонують курси іноземних мов (англійська, німецька та французька мови). Робота курсів регулюється згідно «Положення про курси іноземних мов». Курси іноземних мов організовуються з метою всебічної підготовки слухачів до іншомовної діяльності у формі додаткових платних послуг. Зарахування на курси здійснюється на підставі результатів пробного тестування, яке засвідчує вхідний рівень володіння іноземною мовою. Навчання на курсах іноземних мов відбувається упродовж 6 місяців: з 01 листопада по 31 травня, січень місяць – канікули; заняття проводяться в позаурочний час, форма навчання – вечірня, по три аудиторні години двічі на тиждень або дві аудиторні години тричі на тиждень. Обсяг навантаження – 160 годин / 6 кредитів ECTS.
Навчання здійснюється за такими напрямами:
— підготовка до складання ЗНО з іноземної мови для вступу на освітній рівень «магістратура»
— вивчення іноземної мови за різними рівнями (А1- В2);
— підготовка до складання міжнародних іспитів.
Загальна мовна підготовка здійснюється з метою розвитку компетентностей з іноземної мови за чотирма видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, письмо та читання) за допомогою найкращих навчальних комплексів, розроблених провідними видавництвами Великобританії (Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Longman Pearson). Cлухачам пропонуються різноманітні інтерактивні завдання, що роблять весь процес навчання захоплюючим і ефективним. Слухачі курсів мають можливість дізнатися про культурні та краєзнавчі особливості англомовних та німецькомовних країн. Окрема увага приділяється використанню технічних засобів навчання та розвитку комунікативних здібностей. Слухачі, які засвоїли програму курсів отримують сертифікати. У сертифікаті зазначено загальну кількість годин та рівень володіння мовою.
Навчання на курсах платне.

Контактні дані:
УДПУ імені Павла Тичини
кафедра іноземних мов
(навчально-адміністративний корпус, ауд.5),
email: flc.fld.udpu.2017@gmail.com
tel: 0660542662
0637055792

Курси підготовки до складання ЄВІ

Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту) з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови. Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року No 411 (далі – Програма No 411), за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».
Кафедрою іноземних мов факультету іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини організовано чітку роботу щодо підготовки до ЄВІ студентів всіх факультетів університету. Викладачі кафедри проводять заняття у дистанційному режимі із використанням пакетів спеціалізованого хмарного програмного забезпечення та інструментів для спільної роботи, зокрема Google Meet, Zoom. Слухачі курсів можуть обирати зручний для себе час для навчання.