EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Курси іноземних мов

На факультеті іноземних мов функціонують курси іноземних мов (англійська, німецька та французька мови). Робота курсів регулюється згідно «Положення про курси іноземних мов». Курси іноземних мов організовуються з метою всебічної підготовки слухачів до іншомовної діяльності у формі додаткових платних послуг. Зарахування на курси здійснюється на підставі результатів пробного тестування, яке засвідчує вхідний рівень володіння іноземною мовою. Навчання на курсах іноземних мов відбувається упродовж 6 місяців: з 01 листопада по 31 травня, січень місяць – канікули; заняття проводяться в позаурочний час, форма навчання – вечірня, по три аудиторні години двічі на тиждень або дві аудиторні години тричі на тиждень. Обсяг навантаження – 160 годин / 6 кредитів ECTS.
Навчання здійснюється за такими напрямами:
— підготовка до складання ЗНО з іноземної мови для вступу на освітній рівень «магістратура»
— вивчення іноземної мови за різними рівнями (А1- В2);
— підготовка до складання міжнародних іспитів.
Загальна мовна підготовка здійснюється з метою розвитку компетентностей з іноземної мови за чотирма видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, письмо та читання) за допомогою найкращих навчальних комплексів, розроблених провідними видавництвами Великобританії (Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Longman Pearson).
Викладачі, що здійснюють навчання на курсах іноземних мов: початковий – Лагодзінська Віта Сергіївна, Дубовик Людмила Миколаївна; середній рівень – Гурський Ігор Юрійович, просунутий рівень – Коваленко Наталя Русланівна; німецька мова: початковий рівень – викладач Веремюк Людмила Леонідівна, підготовка до складання ЗНО з іноземної мови для вступу на освітній рівень «магістратура» — Гут Наталя Василівна.
Викладачі використовують прогресивні методики викладання для того, щоб допомогти слухачам у спілкуванні іноземною мовою і зробити цікавим процес її вивчення. Під час занять використовуються сучасні підручники та спеціально підібрані додаткові матеріали, а також слухачам пропонуються різноманітні інтерактивні завдання, що роблять весь процес навчання захоплюючим і ефективним. Слухачі курсів мають можливість дізнатися про культурні та краєзнавчі особливості англомовних та німецькомовних країн. Окрема увага приділяється використанню технічних засобів навчання та розвитку комунікативних здібностей. Слухачі, які засвоїли програму курсів отримують сертифікати. У сертифікаті зазначено загальну кількість годин та рівень володіння мовою.
Навчання на курсах платне. Розмір місячної плати встановлюється згідно із кошторисом витрат. У розрахунок вартості навчання включаються видатки за наступними статтями: заробітна плата професорсько-викладацького складу та адміністративно-обслуговуючого персоналу; нарахування на заробітну плату; придбання навчального обладнання; навчальні витрати та комунальні платежі (реквізити на оплату).

Контактні дані:
УДПУ імені Павла Тичини
кафедра іноземних мов
(навчально-адміністративний корпус, ауд.5),
email: flc.fld.udpu.2017@gmail.com
tel: 0660542662
0637055792