ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Історія та сучасність факультету

Факультет іноземних мов було засновано в 2005 році як факультет іноземної філології Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Перший декан факультету – Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

 

 

У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов. Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні. Декан факультету іноземних мов з 2016 року – Постоленко Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

Факультет працює у складі трьох кафедр:

  • кафедра англійської мови та методики її навчання (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Комар О.С.);
  • кафедра теорії та практики іноземних мов (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Білецька І.О.);
  • кафедра іноземних мов (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Безлюдна В.В.).

Професорсько-викладацький склад. У підготовці фахівців задіяно 66 висококваліфікованих працівників, з них: 5 – докторів наук, професорів; 35 – кандидатів наук, доцентів; 2 – заслужених працівників освіти.

Потужний науково-педагогічний потенціал, сучасна матеріально-технічна база, новітні технології навчання та індивідуалізація навчального процесу дозволяють нам готувати фахівців з належним рівнем професійної підготовки.

Для забезпечення умов здобуття якісної освіти та організації науково-методичної роботи викладачів і студентів на факультеті створено Регіональний центр навчання іноземних мов (директор – кандидат педагогічних наук, доцент Бріт Н.М.).

У складі центру працюють три науково-дослідні лабораторії:

  • лабораторія навчання іноземних мов (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Гембарук А.С.);
  • лабораторія педагогічної компаративістики (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Заболотна О.А,);
  • лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Білецька І.О.)

Співпраця здобувачів вищої освіти та викладачів факультету іноземних мов в атмосфері взаємоповаги дає змогу сформувати сучасну прогресивну, активну, розвинену особистість, яка має можливість успішно працевлаштуватись як в Україні, так і за кордоном.