ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Абітурієнтам

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтеграції України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Крім ґрунтовного вивчення англійської мови, є гарна можливість отримати спеціальність ще з однієї іноземної мови на ваш вибір, а саме: німецька, французька, іспанська та спеціалізацію з китайської мови.

Щоб вступити на наш факультет на освітній рівень бакалавр, потрібно подати сертифікати зовнішнього оцінювання з таких предметів:

  • українська мова та література,
  •  англійська мова,
  •  історія України.

На нашому факультеті є можливість вступу відразу на другий курс для абітурієнтів, що мають кваліфікацію молодшого спеціаліста суміжних спеціальностей, для цього потрібно скласти фахове випробування з англійської мови та практичного курсу англійської мови.

Для вступу на освітній рівень магістр денної та заочної форми навчання потрібно скласти вступні випробування.

Пряма магістратура «014.02 Середня освіта. Мова і література» 1 рік 4 міс., навчання: методика викладання англійської мови; іноземна мова (англійська).

Методика викладання англійської мови

Іноземна мова (англ.)

Перехресна магістратура «014.02 Середня освіта. Мова і література» 1 рік  9 міс., навчання: методика викладання англійської мови; іноземна мова (англійська), практичний курс англійської мови.

Методика викладання англійської мови

Іноземна мова (англ.)

PKAM-mahistr-ser.osv.

Пряма магістратура «035.04 Філологія. Германські мови та література» 1 рік 4 міс., навчання: теоретична граматика, іноземна мова (англійська).

Теоретична граматика. Філологія

Іноземна мова (англ.)

Перехресна магістратура «035.04 Філологія. Германські мови та література» 1 рік 9 міс., навчання: теоретична граматика, іноземна мова (англійська) та практичний курс англійської мови.

Теоретична граматика. Філологія

Іноземна мова (англ.)

PKAM-mahistr-ser.osv.

Факультет іноземних мов знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Садова, 28, новий корпус університету. 4 поверх, ауд.403

Телефони: (04744) 4 04 93

Сайт факультету: http://fspo.udpu.org.ua

Е-mail: dekanat.fim.udpu@gmail.com