ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Графік освітнього процесу

Денна форма

Графік освітнього процесу денна форма 2021-2022 н.р.

 

Заочна форма

Графік освітнього процесу заочна форма 2021-2022 н.р.