ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Науково-методична комісія

Список членів науково-методичної комісії

факультету іноземних мов

Уманського державного педагогічного

університету імені Павла Тичини

 

Голова науково-методичної комісії – Ю.Ю. Казак заступник декана з навчальної роботи,  ст. викладач кафедри теорії та практики іноземних мов.

Заступник голови науково-методичної комісії – О.П. Бевз, к.п.н., доцент кафедри англійської мови та методики її навчання.

Секретар науково-методичної комісії – О.С. Комар – викладач кафедри іноземних мов.

 

  1. І.С. Постоленко к.п.н., доцент, декан факультету іноземних мов.
  2. О.С. Комар д.п.н., професор, завідувач кафедри англійської мови та методики її навчання.
  3. І.О. Білецька д.п.н., професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов.
  4. В.В. Безлюдна – д.п.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов.
  5. А.С. Гембарук – к.п.н., доцент кафедри англійської мови та методики її навчання.
  6. Я.В. Бондарук – к.п.н., доцент кафедри англійської мови та методики її навчання
  7. Г.Д. Авчіннікова – к.п.н., доцент кафедри теорії та практики іноземних мов.
  8. І.Ю. Щербань – к.п.н., доцент кафедри іноземних мов.
  9. О.В. Побережник –викладач кафедри теорії та практики іноземних мов.
  10. О.В. Сушкевич – к.ф.н., доцент англійської мови та методики її навчання.