ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Звіти з наукової діяльності

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність факультету іноземних мов

за 2020 рік

Звіт з науки ФІМ_2020(1)

Звіти  кафедральних тем

Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні

звiт_за_2019

Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі

звiт_по_адаптивнiй__за_2019

Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики

каф._тема_на_сайт_кафедри

Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті

КАММН Проміжний звіт по каф темі 2019