Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
18.06.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Регіональний центр навчання іноземних мов

  Дата зміни інформації: 04.03.2018

  brit 

  Директор – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти і науки України  Бріт Надія Михайлівна.

  Регіональний центр навчання іноземних мов є консорціумною науковою структурою факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Діяльність Регіонального центру навчання іноземних мов здійснюється в рамках офіційної угоди між Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Регіональним центром навчання іноземних мов факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  DSC0497911

  Підструктури:

  Мета діяльності Регіонального центру навчання іноземних мов:

  • організація та координація науково-методичної діяльності викладачів іноземної мови вищих навчальних закладів і закладів середньої освіти регіону;
  • сприяння проведенню викладачами факультету індивідуальних дисертаційних досліджень;
  • удосконалення процесу фахової підготовки студентів університету через прилучення їх до наукової роботи;
  • популяризація та забезпечення умов отримання іншомовної освіти серед освітніх закладів регіону.

  Основні напрямки діяльності Регіонального центру навчання  іноземних мов:

  • формування науково-методичної бази, розробка посібників, укладання монографій, проведення наукових конференцій, дискусій, семінарів, тренінгів, розробка методичних рекомендацій тощо;
  • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
  • організація на основі використання результатів досліджень процесу навчання студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • організація спільних наукових досліджень із науковими закладами Національної академії педагогічних наук України та іншими вузами шляхом координації тематики   наукових   робіт,   організації   і проведення конференцій, нарад тощо;
  • проведення науковоо-просвітницької роботи, організація лекцій, виставок, громадських обговорень проблем освіти зарубіжжя;
  • створення регіонального інформаційного центру з відповідним банком даних, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою, електронними виданнями і добіркою Інтернет-ресурсів.

  IMG_105511

  Діяльність Регіонального центру навчання  іноземних мов здійснюється у співпраці з:

  • лабораторією навчання іноземних мов та лабораторією порівняльної педагогіки НАПН України,
  • Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні,
  • Європейським колегіумом університету імені Адама Міцкевича у місті Познань (Польща),
  • Інститутом філології вищої школи професійної освіти міста Плоцьк (Польща),
  • Інститутом післядипломної освіти,
  • Житомирським національним університетом,
  • Сумським державним університетом,
  • Горлівським інститутом іноземних мов,
  • кафедрами іноземної мови НПУ імені Михайла Драгоманова,
  • Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди,
  • Донецьким національним університетом,
  • Харківським інститутом післядипломної освіти,
  • коледжами, педагогічними училищами, загальноосвітніми школами, гімназіями, дошкільними навчальними закладами регіону та декількох областей України.