ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Регіональний центр навчання іноземних мов

brit 

Директор – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти і науки України  Бріт Надія Михайлівна.

Регіональний центр навчання іноземних мов є консорціумною науковою структурою факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Діяльність Регіонального центру навчання іноземних мов здійснюється в рамках офіційної угоди між Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Регіональним центром навчання іноземних мов факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

DSC0497911

Підструктури:

Мета діяльності Регіонального центру навчання іноземних мов:

 • організація та координація науково-методичної діяльності викладачів іноземної мови вищих навчальних закладів і закладів середньої освіти регіону;
 • сприяння проведенню викладачами факультету індивідуальних дисертаційних досліджень;
 • удосконалення процесу фахової підготовки студентів університету через прилучення їх до наукової роботи;
 • популяризація та забезпечення умов отримання іншомовної освіти серед освітніх закладів регіону.

Основні напрямки діяльності Регіонального центру навчання  іноземних мов:

 • формування науково-методичної бази, розробка посібників, укладання монографій, проведення наукових конференцій, дискусій, семінарів, тренінгів, розробка методичних рекомендацій тощо;
 • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
 • організація на основі використання результатів досліджень процесу навчання студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • організація спільних наукових досліджень із науковими закладами Національної академії педагогічних наук України та іншими вузами шляхом координації тематики   наукових   робіт,   організації   і проведення конференцій, нарад тощо;
 • проведення науковоо-просвітницької роботи, організація лекцій, виставок, громадських обговорень проблем освіти зарубіжжя;
 • створення регіонального інформаційного центру з відповідним банком даних, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою, електронними виданнями і добіркою Інтернет-ресурсів.

IMG_105511

Діяльність Регіонального центру навчання  іноземних мов здійснюється у співпраці з:

 • лабораторією навчання іноземних мов та лабораторією порівняльної педагогіки НАПН України,
 • Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні,
 • Європейським колегіумом університету імені Адама Міцкевича у місті Познань (Польща),
 • Інститутом філології вищої школи професійної освіти міста Плоцьк (Польща),
 • Інститутом післядипломної освіти,
 • Житомирським національним університетом,
 • Сумським державним університетом,
 • Горлівським інститутом іноземних мов,
 • кафедрами іноземної мови НПУ імені Михайла Драгоманова,
 • Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди,
 • Донецьким національним університетом,
 • Харківським інститутом післядипломної освіти,
 • коледжами, педагогічними училищами, загальноосвітніми школами, гімназіями, дошкільними навчальними закладами регіону та декількох областей України.

Звіт про роботу Регіонального центру навчання іноземних мов за 2019 рік

РЦНІМ Звіт 2019