Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
16.02.2020
Офіційний сайт УДПУ

ВІТАЄМО З ПОПЕРЕДНІМ ЗАХИСТОМ

06.06.2015 Uncategorized

5 червня 2015 року відбулося розширене засідання кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки та кафедри іноземних мов, на якому відбулося обговорення дисертаційного дослідження Бойченко Катерини Вікторівни на тему «Модернізація системи управління державними школами в Нідерландах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ковальчук Олена Сергіївна. Рецензентами дослідження стали доктор педагогічних наук, професор Коляда Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент Щербань І.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент Албул І.В.

попередній захист Бойченко

Вітаємо Бойченко К.В. з попереднім захистом дисертаційного дослідження та бажаємо подальшого успіху на основному захисті.