ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

РАЗОМ ІДЕМО ВПЕРЕД ПОПРИ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ

Переглядів 77
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зауважує: «Безумовно, почуватися в повній безпеці ми зможемо лише після нашої перемоги, а нині, поки українське військо активно працює над цим, нам залишається дбати про себе й одне одного». Поділяючи думку Оксена Васильовича, члени проєктних груп ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти також схиляються до думки про те, що фізична й ментальна безпека учасників освітнього процесу є ключовим пріоритетом для підвищення якості наданих освітніх послуг в умовах російсько-української війни.
Із метою підготовки компетентних конкурентоздатних фахівців – учителів англійської та німецької/іспанської мов НУШ – для подальшої ефективної імплементації реформи Нової української школи в умовах війни, яка слугує дестабілізуючим фактором, важливим є звернення до розгляду проблеми формування безпечного освітнього середовища в закладі освіти та всебічний аналіз її складових. Сучасний учитель іноземних мов НУШ, фахове становлення якого здійснюється у непередбачуваних умовах воєнного стану, яке передбачає щоденне долання викликів задля невпинного руху вперед, повинен набути здатності створювати безпечне освітнє середовище для всебічного розвитку творчого потенціалу кожного здобувача загальної середньої освіти. Відповідно до спільного рішення, прийнятого гарантами ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) канд. філол. наук, доцентом Левчук Оксаною Андріївною та ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) канд. пед. наук, доцентом Колісніченко Ангеліною Іванівною, іншими членами відповідних проєктних груп та д-ром філос. Поліщук Наталією Миколаївною, було організовано захід для здобувачів ОС «Бакалавр» І курсу 11–12 груп із залученням інструктора Уманської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України Шабаш Світланою Павлівною на базі Комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 20 лютого 2023 р.
У рамках опанування освітнього компоненту ОК 5 «Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань» проведений захід став важливою платформою для обміну ідеями та поглиблення фундаменту теоретичних знань і формування відповідних практичних навичок здобувачів першого (бакалаврського) рівня у межах кола окреслених проблем: вибухонебезпечні предмети та мінімізація їх впливу; види небезпечних місць; особливості визначення небезпечних місць; алгоритми безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій; надання першої невідкладної медичної допомоги. Сформована система знань є базою для формування фахової компетентності (ФК 10. Сприяння збереженню, зміцненню здоров’я учнів на уроках і в позаурочній діяльності), регламентованої у відповідних ОПП. Крім того, захід сприяв системному досягненню програмних результатів навчання (ПРН 21. Здатність аналізувати й вирішувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на підставі сформованих ціннісних орієнтирів. ПРН 24. Здатність ефективно організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести відповідальність за результати власної професійної діяльності. ПРН 25. Здатність забезпечувати охорону життя й здоров’я здобувачів загальної середньої освіти в освітньому процесі та позаурочній діяльності.).
Підсумовуючи означене, зауважимо, що окреслені знання та сформовані навички допоможуть здобувачам вищої освіти уникнути небезпеки та вчасно реагувати на потенційні загрози, які є частиною повсякденного життя в умовах воєнного стану.

" data-title="РАЗОМ ІДЕМО ВПЕРЕД ПОПРИ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ">

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зауважує: «Безумовно, почуватися в повній безпеці ми зможемо лише після нашої перемоги, а нині, поки українське військо активно працює над цим, нам залишається дбати про себе й одне одного». Поділяючи думку Оксена Васильовича, члени проєктних груп ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти також схиляються до думки про те, що фізична й ментальна безпека учасників освітнього процесу є ключовим пріоритетом для підвищення якості наданих освітніх послуг в умовах російсько-української війни.
Із метою підготовки компетентних конкурентоздатних фахівців – учителів англійської та німецької/іспанської мов НУШ – для подальшої ефективної імплементації реформи Нової української школи в умовах війни, яка слугує дестабілізуючим фактором, важливим є звернення до розгляду проблеми формування безпечного освітнього середовища в закладі освіти та всебічний аналіз її складових. Сучасний учитель іноземних мов НУШ, фахове становлення якого здійснюється у непередбачуваних умовах воєнного стану, яке передбачає щоденне долання викликів задля невпинного руху вперед, повинен набути здатності створювати безпечне освітнє середовище для всебічного розвитку творчого потенціалу кожного здобувача загальної середньої освіти. Відповідно до спільного рішення, прийнятого гарантами ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) канд. філол. наук, доцентом Левчук Оксаною Андріївною та ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) канд. пед. наук, доцентом Колісніченко Ангеліною Іванівною, іншими членами відповідних проєктних груп та д-ром філос. Поліщук Наталією Миколаївною, було організовано захід для здобувачів ОС «Бакалавр» І курсу 11–12 груп із залученням інструктора Уманської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України Шабаш Світланою Павлівною на базі Комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 20 лютого 2023 р.
У рамках опанування освітнього компоненту ОК 5 «Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань» проведений захід став важливою платформою для обміну ідеями та поглиблення фундаменту теоретичних знань і формування відповідних практичних навичок здобувачів першого (бакалаврського) рівня у межах кола окреслених проблем: вибухонебезпечні предмети та мінімізація їх впливу; види небезпечних місць; особливості визначення небезпечних місць; алгоритми безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій; надання першої невідкладної медичної допомоги. Сформована система знань є базою для формування фахової компетентності (ФК 10. Сприяння збереженню, зміцненню здоров’я учнів на уроках і в позаурочній діяльності), регламентованої у відповідних ОПП. Крім того, захід сприяв системному досягненню програмних результатів навчання (ПРН 21. Здатність аналізувати й вирішувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на підставі сформованих ціннісних орієнтирів. ПРН 24. Здатність ефективно організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести відповідальність за результати власної професійної діяльності. ПРН 25. Здатність забезпечувати охорону життя й здоров’я здобувачів загальної середньої освіти в освітньому процесі та позаурочній діяльності.).
Підсумовуючи означене, зауважимо, що окреслені знання та сформовані навички допоможуть здобувачам вищої освіти уникнути небезпеки та вчасно реагувати на потенційні загрози, які є частиною повсякденного життя в умовах воєнного стану.