ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: НОРМАТИВНА Й ІНФОРМАТИВНА БАЗА УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Переглядів 190
ЧЕСНІСТЬ, ДОВІРА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПОВАГА та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – саме ці п’ять цінностей визначаються засадничими Міжнародним центром академічної доброчесності.
«Академічна доброчесність є способом змінити цей світ. Але спочатку змініть університет, а вже потім – світ», проголосив Юнгсуп Кім, учасник Конференції Міжнародного центру академічної доброчесності. Дійсно, для того, щоб настали глобальні зміни, щоб змінити будь-яку систему, завжди варто розпочинати насамперед із себе й виховувати порядного громадянина та справедливу людину в собі та у своєму середовищі.
Дотримання принципів академічної доброчесності впливає на репутацію закладу освіти, його статус та місце в рейтингу. Як зазначає у своєму посібнику Міжнародний центр академічної доброчесності, академічні спільноти процвітають, коли їхні члени «живуть» фундаментальними цінностями: «коли суспільні освітні установи «просякнуті» доброчесністю, вони допомагають у створенні міцнішої громадянської культури суспільства як цілого».
27 лютого 2024 р. науково-педагогічні працівники кафедри теорії та практики іноземних мов ще раз зібралися обговорити правила і принципи дотримання академічної доброчесності. Цього разу в центрі уваги була нормативна й інформативна база Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: План заходів з популяризації принципів академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності на 2023-2024 навчальний рік; Кодекс академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Положення про групу сприяння академічній доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Склад групи сприяння академічній доброчесності; Комісія з питань академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на 2023-2024 н.р.
При обговоренні Кодексу академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини основні акценти було зроблено на обов’язках учасників освітнього процесу, видах академічної та дисциплінарної відповідальності у разі порушення академічної доброчесності, реалізації політики академічної доброчесності Університету. А також було акцентовано на тому, що здійсненням моніторингу дотримання учасниками освітнього процесу моральних та правових норм Кодексу займається Комісія з питань академічної доброчесності, завдання якої передбачають виявлення порушень академічної доброчесності з боку учасників освітнього процесу; розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик в освітній і науковій діяльності; одержання і розгляд заяви щодо порушення Кодексу та надання пропозицій Університету щодо накладання відповідних санкцій.

" data-title="АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: НОРМАТИВНА Й ІНФОРМАТИВНА БАЗА УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ">

ЧЕСНІСТЬ, ДОВІРА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПОВАГА та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – саме ці п’ять цінностей визначаються засадничими Міжнародним центром академічної доброчесності.
«Академічна доброчесність є способом змінити цей світ. Але спочатку змініть університет, а вже потім – світ», проголосив Юнгсуп Кім, учасник Конференції Міжнародного центру академічної доброчесності. Дійсно, для того, щоб настали глобальні зміни, щоб змінити будь-яку систему, завжди варто розпочинати насамперед із себе й виховувати порядного громадянина та справедливу людину в собі та у своєму середовищі.
Дотримання принципів академічної доброчесності впливає на репутацію закладу освіти, його статус та місце в рейтингу. Як зазначає у своєму посібнику Міжнародний центр академічної доброчесності, академічні спільноти процвітають, коли їхні члени «живуть» фундаментальними цінностями: «коли суспільні освітні установи «просякнуті» доброчесністю, вони допомагають у створенні міцнішої громадянської культури суспільства як цілого».
27 лютого 2024 р. науково-педагогічні працівники кафедри теорії та практики іноземних мов ще раз зібралися обговорити правила і принципи дотримання академічної доброчесності. Цього разу в центрі уваги була нормативна й інформативна база Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: План заходів з популяризації принципів академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності на 2023-2024 навчальний рік; Кодекс академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Положення про групу сприяння академічній доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Склад групи сприяння академічній доброчесності; Комісія з питань академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на 2023-2024 н.р.
При обговоренні Кодексу академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини основні акценти було зроблено на обов’язках учасників освітнього процесу, видах академічної та дисциплінарної відповідальності у разі порушення академічної доброчесності, реалізації політики академічної доброчесності Університету. А також було акцентовано на тому, що здійсненням моніторингу дотримання учасниками освітнього процесу моральних та правових норм Кодексу займається Комісія з питань академічної доброчесності, завдання якої передбачають виявлення порушень академічної доброчесності з боку учасників освітнього процесу; розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик в освітній і науковій діяльності; одержання і розгляд заяви щодо порушення Кодексу та надання пропозицій Університету щодо накладання відповідних санкцій.