ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Переглядів 148
18-20 квітня 2022 року, відповідно до графіку, на кафедрі теорії та практики іноземних мов відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська денної та заочної форм навчання. Основною метою було з’ясування стану підготовки та написання магістерської роботи, що засвідчує виконання індивідуального плану. Магістранти запропонували увазі комісії, до складу якої входили провідні фахівці кафедри теорії та практики іноземних мов, основні положення своїх досліджень, виконаних із теоретичних дисциплін іноземної мови. Членами комісії були висловлені зауваження, рекомендації та побажання щодо вдосконалення робіт у змістовому та технічному планах для належної їх презентації під час державної атестації, а також засвідчено належний рівень підготовки робіт такого рівня.

" data-title="ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ">

18-20 квітня 2022 року, відповідно до графіку, на кафедрі теорії та практики іноземних мов відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська денної та заочної форм навчання. Основною метою було з’ясування стану підготовки та написання магістерської роботи, що засвідчує виконання індивідуального плану. Магістранти запропонували увазі комісії, до складу якої входили провідні фахівці кафедри теорії та практики іноземних мов, основні положення своїх досліджень, виконаних із теоретичних дисциплін іноземної мови. Членами комісії були висловлені зауваження, рекомендації та побажання щодо вдосконалення робіт у змістовому та технічному планах для належної їх презентації під час державної атестації, а також засвідчено належний рівень підготовки робіт такого рівня.