ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ ОСВІТНІХ ЗМІН ДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Переглядів 92
Однією із стратегій розвитку факультету іноземних мов є інноваційність та інтегрованість освіти й науки на шляху до реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави. Принципи академічної доброчесності постають основою для підготовки висококваліфікованого та конкурентоздатного професіонала в галузі іншомовної освіти, продуктивного на вітчизняному та міжнародному рівнях. Під час викладання ОК «Методика навчання другої іноземної мови» ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) на ІІІ курсі денної форми здобуття освіти в. о. декана факультету іноземних мов доктор філософії, доцент Казак Юлія Юріївна зосереджує увагу майбутніх учителів іноземних мов НУШ на набутті ними готовності впроваджувати принципи студентоцентрованого навчання із метою врахування освітніх цінностей та потреб суб’єкта навчальної діяльності й розвитку культури академічної доброчесності за місцем подальшого працевлаштування у ЗЗСО. У цілому, принципи академічної доброчесності постають наскрізною тематичною лінією практичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов НУШ. Свідченням цього є лекційне заняття на тему «Принципи академічної доброчесності як основа підготовки компетентного вчителя іноземних мов у межах реформи НУШ», проведене з метою підвищення рівня обізнаності здобувачів першого рівня із положеннями нормативних документів, які регулюють дотримання академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини: Кодексом академічної доброчесності, Етичним кодексом, Положенням про групу сприяння академічній доброчесності УДПУ імені Павла Тичини, наказом про створення комісії із питань академічної доброчесності УДПУ імені Павла Тичини, та іншими рекомендаціями для підтримки академічної доброчесності в закладі вищої освіти.
Лектором було змодельовано проблемні ситуації для аналізу основних видів порушень академічної доброчесності та вироблення дієвого алгоритму їх вирішення. Юлія Казак розкрила нормативну базу, у відповідності з якою регулюється процедура реагування на анонімні звернення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників у випадках порушення академічної доброчесності згідно зі статтями Закону України «Про звернення громадян».
Особливу увагу було приділено висвітленню рекомендацій щодо написання академічних текстів, у яких відсутніми є такі види порушень: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман. Крім того, викладач охарактеризував прийоми для ефективного навчання здобувачів вищої освіти належному академічному письму: формулювати завдання, аби їх не можна було сплагіатити; висока конкретизованість і творчий характер завдань; розвиток культури рецензування робіт іншими здобувачами освіти.
В. о. декана факультету також здійснила популяризацію переваг проходження неформальної освіти в контексті викладання ОК «Методика навчання другої іноземної мови» зазначаючи, що особистий приклад проходження онлайн-курсів із академічної доброчесності для викладачів допоміг їй виробити ефективний механізм удосконалення ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого й другого рівнів; Середня освіта (Мова і література (англійська)), Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)) і Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська магістерського рівня на етапі їх громадського обговорення. Було здійснено популяризацію курсів: «Стрес-менеджмент для освітян», «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?», «Впровадження інновацій в школах», «Дизайн-мислення в школі», «Критичне мислення для освітян», розміщених на онлайн-платформі “Prometheus” для подальшого проходження всіма учасниками освітнього процесу із метою поглиблення рівня здобутих знань із ОК.
Наступним етапом стало підписання здобувачами ОС «Бакалавр» 31 групи ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)), 32–33 груп Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) Декларацій про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Засвідчивши документи власноручними підписами, здобувачі вищої освіти підтверджують зобов’язання дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти й науки, інтелектуальної власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної доброчесності. Усвідомлене дотримання майбутніми вчителями іноземних мов НУШ означених принципів як фундаментальної етичної цінності світової академічної спільноти сприятиме вдосконаленню політики закладів загальної середньої освіти України з академічної доброчесності.

" data-title="ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ ОСВІТНІХ ЗМІН ДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ">

Однією із стратегій розвитку факультету іноземних мов є інноваційність та інтегрованість освіти й науки на шляху до реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави. Принципи академічної доброчесності постають основою для підготовки висококваліфікованого та конкурентоздатного професіонала в галузі іншомовної освіти, продуктивного на вітчизняному та міжнародному рівнях. Під час викладання ОК «Методика навчання другої іноземної мови» ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) на ІІІ курсі денної форми здобуття освіти в. о. декана факультету іноземних мов доктор філософії, доцент Казак Юлія Юріївна зосереджує увагу майбутніх учителів іноземних мов НУШ на набутті ними готовності впроваджувати принципи студентоцентрованого навчання із метою врахування освітніх цінностей та потреб суб’єкта навчальної діяльності й розвитку культури академічної доброчесності за місцем подальшого працевлаштування у ЗЗСО. У цілому, принципи академічної доброчесності постають наскрізною тематичною лінією практичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов НУШ. Свідченням цього є лекційне заняття на тему «Принципи академічної доброчесності як основа підготовки компетентного вчителя іноземних мов у межах реформи НУШ», проведене з метою підвищення рівня обізнаності здобувачів першого рівня із положеннями нормативних документів, які регулюють дотримання академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини: Кодексом академічної доброчесності, Етичним кодексом, Положенням про групу сприяння академічній доброчесності УДПУ імені Павла Тичини, наказом про створення комісії із питань академічної доброчесності УДПУ імені Павла Тичини, та іншими рекомендаціями для підтримки академічної доброчесності в закладі вищої освіти.
Лектором було змодельовано проблемні ситуації для аналізу основних видів порушень академічної доброчесності та вироблення дієвого алгоритму їх вирішення. Юлія Казак розкрила нормативну базу, у відповідності з якою регулюється процедура реагування на анонімні звернення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників у випадках порушення академічної доброчесності згідно зі статтями Закону України «Про звернення громадян».
Особливу увагу було приділено висвітленню рекомендацій щодо написання академічних текстів, у яких відсутніми є такі види порушень: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман. Крім того, викладач охарактеризував прийоми для ефективного навчання здобувачів вищої освіти належному академічному письму: формулювати завдання, аби їх не можна було сплагіатити; висока конкретизованість і творчий характер завдань; розвиток культури рецензування робіт іншими здобувачами освіти.
В. о. декана факультету також здійснила популяризацію переваг проходження неформальної освіти в контексті викладання ОК «Методика навчання другої іноземної мови» зазначаючи, що особистий приклад проходження онлайн-курсів із академічної доброчесності для викладачів допоміг їй виробити ефективний механізм удосконалення ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого й другого рівнів; Середня освіта (Мова і література (англійська)), Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)) і Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська магістерського рівня на етапі їх громадського обговорення. Було здійснено популяризацію курсів: «Стрес-менеджмент для освітян», «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?», «Впровадження інновацій в школах», «Дизайн-мислення в школі», «Критичне мислення для освітян», розміщених на онлайн-платформі “Prometheus” для подальшого проходження всіма учасниками освітнього процесу із метою поглиблення рівня здобутих знань із ОК.
Наступним етапом стало підписання здобувачами ОС «Бакалавр» 31 групи ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)), 32–33 груп Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) Декларацій про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Засвідчивши документи власноручними підписами, здобувачі вищої освіти підтверджують зобов’язання дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти й науки, інтелектуальної власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної доброчесності. Усвідомлене дотримання майбутніми вчителями іноземних мов НУШ означених принципів як фундаментальної етичної цінності світової академічної спільноти сприятиме вдосконаленню політики закладів загальної середньої освіти України з академічної доброчесності.