ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Переглядів 74
24 травня 2018 року на кафедрі теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся проміжний захист випускних кваліфікаційних робіт магістрантів факультету іноземних мов спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та 035. 04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Членами комісії були висловлені зауваження, рекомендації та побажання щодо вдосконалення робіт у змістовому та технічному планах для належної їх презентації під час державної атестації. Було засвідчено належний рівень підготовки робіт такого рівня.

" data-title="ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ">

24 травня 2018 року на кафедрі теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся проміжний захист випускних кваліфікаційних робіт магістрантів факультету іноземних мов спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та 035. 04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Членами комісії були висловлені зауваження, рекомендації та побажання щодо вдосконалення робіт у змістовому та технічному планах для належної їх презентації під час державної атестації. Було засвідчено належний рівень підготовки робіт такого рівня.