ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВИВЧАЄМО ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Переглядів 44
Популяризація  ідеї  належного  дотримання  принципів  академічної доброчесності на місцевому рівні серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників є пріоритетним завданням факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Відтак, спільний пошук ефективних шляхів, методів та інструментів підвищення рівня академічної доброчесності в освітньо-науковій спільноті факультету є невід’ємною  складовою  системи  внутрішнього  забезпечення якості освітньої  діяльності. Аналіз зарубіжного досвіду стає фактором, який слугує рушійною силою для удосконалення освітнього процесу та подальшої інтеграції факультету у європейський освітньо-науковий простір.

23 квітня 2024 р. відбулася гостьова онлайн-лекція «Академічна доброчесність в Польщі: теорія та практика» випускника фізико-математичного факультету (нині – факультету фізики, математики та інформатики) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – доктора Костянтина Мазура (Академія прикладних наук імені Яна Амоса Коменського в Лешно, Університет імені Адама Міцкевича в Познані). Онлайн-зустріч відбулася за сприяння Польського культурно-освітнього центру університету. Модератором онлайн-зустрічі був директор Польського культурно-освітнього центру – канд. іст. наук, професор Кривошея Ігор Іванович.

Здобувачі ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого (бакалаврського) й ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)), Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)),  Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)), Середня освіта (Мова і література (англійська)) та Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська другого (магістерського) рівнів вищої освіти факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини разом із здобувачами й викладачами інших структурних підрозділів університету мали можливість проаналізувати фундаментальні цінності, які є основою для формування доброчесного освітньо-наукового середовища в Польщі.

Під час лекції здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники не лише ознайомилися із особливостями моделей академічної автономії: Канта, Гумбольдта, Наполеона, британською, але й визначили, які з них є характерними для України та Польщі.

Доктор Костянтин Мазур запропонував для аналізу приклади реалізації принципів академічної доброчесності у польських ЗВО, які відображають тенденції становлення освітньої системи держави на сучасному етапі. Були проведені цікаві паралелі в аспекті зіставного аналізу освітніх реалій України та Польщі.

Оригінальні знахідки науковця будуть застосовані викладачами під час оновлення навчально-методичного забезпечення із обов’язкових та вибіркових компонентів ОП факультету, оскільки впровадження політики й правил академічної доброчесності є запорукою ефективної підготовки конкурентоздатного вчителя іноземних мов НУШ нового покоління.

Адміністрація, професорсько-викладацький склад та здобувачі вищої освіти факультету іноземних мов висловлюють щиру вдячність директору Польського культурно-освітнього центру – канд. іст. наук, професору Кривошеї Ігорю Івановичу, фахівцеві Польського культурно-освітнього центру Терещуку Антону Сергійовичу за організацію і проведення онлайн-зустрічі та надану можливість до неї долучитися здобувачам та науково-педагогічним працівникам. Дякуємо доктору Костянтину Мазуру за представлення результатів зіставного наукового дослідження, яке має наукову новизну, теоретичне й практичне значення, і бажаємо нових наукових звершень! Сподіваємося на продовження співпраці в напрямку дослідження шляхів реалізації принципів академічної доброчесності в Польщі для удосконалення освітнього процесу на факультеті іноземних мов.

" data-title="ВИВЧАЄМО ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ">

Популяризація  ідеї  належного  дотримання  принципів  академічної доброчесності на місцевому рівні серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників є пріоритетним завданням факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Відтак, спільний пошук ефективних шляхів, методів та інструментів підвищення рівня академічної доброчесності в освітньо-науковій спільноті факультету є невід’ємною  складовою  системи  внутрішнього  забезпечення якості освітньої  діяльності. Аналіз зарубіжного досвіду стає фактором, який слугує рушійною силою для удосконалення освітнього процесу та подальшої інтеграції факультету у європейський освітньо-науковий простір.

23 квітня 2024 р. відбулася гостьова онлайн-лекція «Академічна доброчесність в Польщі: теорія та практика» випускника фізико-математичного факультету (нині – факультету фізики, математики та інформатики) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – доктора Костянтина Мазура (Академія прикладних наук імені Яна Амоса Коменського в Лешно, Університет імені Адама Міцкевича в Познані). Онлайн-зустріч відбулася за сприяння Польського культурно-освітнього центру університету. Модератором онлайн-зустрічі був директор Польського культурно-освітнього центру – канд. іст. наук, професор Кривошея Ігор Іванович.

Здобувачі ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого (бакалаврського) й ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)), Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)),  Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)), Середня освіта (Мова і література (англійська)) та Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська другого (магістерського) рівнів вищої освіти факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини разом із здобувачами й викладачами інших структурних підрозділів університету мали можливість проаналізувати фундаментальні цінності, які є основою для формування доброчесного освітньо-наукового середовища в Польщі.

Під час лекції здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники не лише ознайомилися із особливостями моделей академічної автономії: Канта, Гумбольдта, Наполеона, британською, але й визначили, які з них є характерними для України та Польщі.

Доктор Костянтин Мазур запропонував для аналізу приклади реалізації принципів академічної доброчесності у польських ЗВО, які відображають тенденції становлення освітньої системи держави на сучасному етапі. Були проведені цікаві паралелі в аспекті зіставного аналізу освітніх реалій України та Польщі.

Оригінальні знахідки науковця будуть застосовані викладачами під час оновлення навчально-методичного забезпечення із обов’язкових та вибіркових компонентів ОП факультету, оскільки впровадження політики й правил академічної доброчесності є запорукою ефективної підготовки конкурентоздатного вчителя іноземних мов НУШ нового покоління.

Адміністрація, професорсько-викладацький склад та здобувачі вищої освіти факультету іноземних мов висловлюють щиру вдячність директору Польського культурно-освітнього центру – канд. іст. наук, професору Кривошеї Ігорю Івановичу, фахівцеві Польського культурно-освітнього центру Терещуку Антону Сергійовичу за організацію і проведення онлайн-зустрічі та надану можливість до неї долучитися здобувачам та науково-педагогічним працівникам. Дякуємо доктору Костянтину Мазуру за представлення результатів зіставного наукового дослідження, яке має наукову новизну, теоретичне й практичне значення, і бажаємо нових наукових звершень! Сподіваємося на продовження співпраці в напрямку дослідження шляхів реалізації принципів академічної доброчесності в Польщі для удосконалення освітнього процесу на факультеті іноземних мов.