ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР» І КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Переглядів 87
5 квітня 2024 року відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» Ім курсу денної форми навчання факультету іноземних мов, які навчаються за спеціальністю: 014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література) за присутності декана факультету, керівника практик по факультету, гарантів освітніх програм, керівників практики-методистів і другої іноземної мови.
У сучасному світі найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть вчителі, які самі готові до діалогу культур і виконуватимуть основні завдання, реалізуючи на практиці концепцію навчання другої іноземної мови АПН України, а саме, знайомитимуть учнів із способом та стилем життя однолітків, мова яких вивчається, з молодіжною субкультурою, яка перебуває за межами їхнього власного мовного простору, розвиватимуть у них уміння соціальної взаємодії, формуватимуть толерантне ставлення до народів, мова яких вивчається, розвиватимуть готовність до досягнення взаєморозуміння, знаходження компромісів. Такі важливі завдання виконуватимуть магістранти факультету іноземних мов, реалізовуючи програму виробничої практики у закладах повної загальної середньої освіти.
Керівник практик по факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз ознайомила присутніх з наказом ректора університету про направлення здобувачів вищої освіти для проходження виробничої практики на бази практики та призначення групових керівників-методистів практики. Під час роботи конференції групові керівники-методисти з німецької, французької та іспанської мов, викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов: кандидат педагогічних наук, доцент Інна Станіславівна Лаухіна, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Леонідівна Веремюк, викладач Таміла Миколаївна Філіппович – ознайомили магістрантів із завданнями практики, переліком звітних матеріалів та критеріями оцінювання їхньої роботи під час практики; провели інструктаж з техніки безпеки.
Бажаємо нашим магістрантам утвердження в обраній і надзвичайно важливій професії!

" data-title="ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР» І КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ">

5 квітня 2024 року відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» Ім курсу денної форми навчання факультету іноземних мов, які навчаються за спеціальністю: 014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література) за присутності декана факультету, керівника практик по факультету, гарантів освітніх програм, керівників практики-методистів і другої іноземної мови.
У сучасному світі найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть вчителі, які самі готові до діалогу культур і виконуватимуть основні завдання, реалізуючи на практиці концепцію навчання другої іноземної мови АПН України, а саме, знайомитимуть учнів із способом та стилем життя однолітків, мова яких вивчається, з молодіжною субкультурою, яка перебуває за межами їхнього власного мовного простору, розвиватимуть у них уміння соціальної взаємодії, формуватимуть толерантне ставлення до народів, мова яких вивчається, розвиватимуть готовність до досягнення взаєморозуміння, знаходження компромісів. Такі важливі завдання виконуватимуть магістранти факультету іноземних мов, реалізовуючи програму виробничої практики у закладах повної загальної середньої освіти.
Керівник практик по факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз ознайомила присутніх з наказом ректора університету про направлення здобувачів вищої освіти для проходження виробничої практики на бази практики та призначення групових керівників-методистів практики. Під час роботи конференції групові керівники-методисти з німецької, французької та іспанської мов, викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов: кандидат педагогічних наук, доцент Інна Станіславівна Лаухіна, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Леонідівна Веремюк, викладач Таміла Миколаївна Філіппович – ознайомили магістрантів із завданнями практики, переліком звітних матеріалів та критеріями оцінювання їхньої роботи під час практики; провели інструктаж з техніки безпеки.
Бажаємо нашим магістрантам утвердження в обраній і надзвичайно важливій професії!