ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ТРЕНІНГ «ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ З ТЕМАТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

Переглядів 105

" data-title="ТРЕНІНГ «ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ З ТЕМАТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНИХ МОВ»">

Для забезпечення внутрішнього механізму надання якісних освітніх послуг на факультеті іноземних мов 21 березня 2024 р. завідувачем кафедри теорії та практики іноземних мов, д-ром пед. наук, проф. Білецькою Іриною Олександрівною було проведено тренінг «Популяризація неформальної та інформальної освіти з тематики академічної доброчесності серед викладачів кафедри теорії та практики іноземних мов», метою якого було окреслення переваг, які надає успішне проходження курсів із академічної доброчесності для формування доброчесного освітньо-наукового середовища на факультеті відповідно до стратегії його подальшого системного розвитку. На початку заходу проф. Білецька І. О. ознайомила присутніх із цілями неформальної та інформальної освіти для здобувачів вищої освіти: забезпечення безперервного професійного розвитку учасників освітнього процесу; підвищення конкурентоздатності майбутніх випускників ОПП на вітчизняному та міжнародному ринках праці; розширення дослідницького світогляду фахівців завдяки популяризації інноваційних моделей створення і поширення знань; підвищення якості проведення наукових досліджень із дотриманням принципів академічної доброчесності. Завідувачем кафедри теорії та практики іноземних мов також було схарактеризовано алгоритм визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, здобутих у неформальній та інформальній освіті: заповнення заяви, декларації та надання документів, які підтверджують результати навчання здобувача освіти відповідного рівня; подання заяви з оформленими документами до навчально-методичного відділу університету на погодження ректором; формування предметних комісій для реалізації процедури визнання результатів навчання; засідання комісій із метою оцінювання задекларованих результатів; укладання службової записки в. о. декана факультету про прийняття рішення на предмет відповідності результатам навчання, передбаченим ОПП; унесення запису до навчальної картки здобувача. У контексті популяризації неформальної та інформальної освіти серед науково-педагогічних працівників Ірина Олександрівна зосередила увагу присутніх на загальній меті проходження відповідного навчання – набуття ними готовності здійснювати системне формування культури академічної доброчесності на заняттях із усіх обов’язкових та вибіркових компонентів, викладання яких забезпечує кафедра теорії та практики іноземних мов. В. о. декана факультету іноземних мов, д-р філос., доцент кафедри теорії та практики іноземних мов Юлія Юріївна Казак поділилася досвідом проходження онлайн-курсу з академічної доброчесності для викладачів. Юлія Юріївна зауважила, що курс сприяв осмисленню шляхів розвитку культури академічної доброчесності для їх ефективної реалізації під час викладання освітнього компоненту «Методика навчання другої іноземної мови» зі здобувачами ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) ІІІ курсу денної форми.  Крім популяризації проходження онлайн-курсу з академічної доброчесності, розміщеного на платформі “Prometheus”, було звернено увагу аудиторії на необхідності проходження інших онлайн-курсів із актуальної тематики, результати яких можуть бути використані під час оновлення складників навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів: «Стрес-менеджмент для освітян», «Початок роботи з ChatGPT», «Медіаграмотність для освітян», «Критичне мислення для освітян» та «Освітні інструменти критичного мислення».