ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ДІЇ

Переглядів 126
з англійської мови для школярів 11 класу та студентів професійно-технічних ліцеїв випускних курсів. Уперше впроваджено в практику тренінги для викладачів англійської мови професійно-технічних ліцеїв з метою формування іншомовної комунікативної компетентності та підготовки студентів до ЗНО з англійської мови. Заняття відбуваються у режимі онлайн-зустрічей двічі на місяць, студенти та викладачі ліцеїв беруть активну участь у тренінгах, що засвідчує актуальність та доцільність такої співпраці.


Викладачем експрес-курсів із підготовки до ЗНО є доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Холод Ірина, яка є фахівцем з методики навчання англійської мови, учасником спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління», досвідченим методистом з педагогічної практики, членом Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної мови в Україні (IATEFL Ukraine).
Метою тренінгів є ознайомлення абітурієнтів та викладачів зі змістом сертифікаційної роботи з англійської мови, специфікою кожної частини ЗНО, а також техніками виконання усіх частин ЗНО.

" data-title="СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ДІЇ">

Факультетом іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини відновлено практику проведення експрес-курсів підготовки до ЗНО з англійської мови для школярів 11 класу та студентів професійно-технічних ліцеїв випускних курсів. Уперше впроваджено в практику тренінги для викладачів англійської мови професійно-технічних ліцеїв з метою формування іншомовної комунікативної компетентності та підготовки студентів до ЗНО з англійської мови. Заняття відбуваються у режимі онлайн-зустрічей двічі на місяць, студенти та викладачі ліцеїв беруть активну участь у тренінгах, що засвідчує актуальність та доцільність такої співпраці.


Викладачем експрес-курсів із підготовки до ЗНО є доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Холод Ірина, яка є фахівцем з методики навчання англійської мови, учасником спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління», досвідченим методистом з педагогічної практики, членом Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної мови в Україні (IATEFL Ukraine).
Метою тренінгів є ознайомлення абітурієнтів та викладачів зі змістом сертифікаційної роботи з англійської мови, специфікою кожної частини ЗНО, а також техніками виконання усіх частин ЗНО.