EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Переглядів 6
2 листопада 2015 року на факультеті іноземних мов відбулася II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Мета конференції – обмін інноваційним досвідом та ідеями щодо методології різних наукових галузей у контексті проведення міждисциплінарних наукових досліджень.
У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти та здобувачі, керівники навчальних закладів та освітніх установ, викладачі, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, студенти та магістранти, усі зацікавлені проблемами розвитку освітніх систем у глобальному вимірі.
Зважаючи на масштабність і значущість завдань конференції її організаторами стали:
• Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Регіональний центр навчання іноземних мов.
• Інститут педагогіки НАПН України.
• Відділ міждисциплінарних гуманітарних студій Познанського університету ім. Адама Міцкевича.
Робота конференції була запланована за низкою напрямів, зокрема: іноземні мови у сучасному світі; стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі; освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень; університетські лінгвістичні студії: традиції, сьогодення, перспективи тощо.
Думаємо, що ця конференція стала поштовхом до інтеграції різних галузей наукового знання. Вона вже привернула увагу не лише педагогів, а й істориків, філологів, економістів.
Наукові дискусії, започатковані конференцією, факультет планує продовжити на сторінках науково-педагогічного журналу «Порівняльно-педагогічні студії» та під час Міжнародного дискусійного форуму «МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: АНТИЧНІ ЦІННОСТІ – СУЧАСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ», який відбудеться 19-20 травня 2016 року на факультеті іноземних мов.

фотография 2

" data-title="II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»">

2 листопада 2015 року на факультеті іноземних мов відбулася II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Мета конференції – обмін інноваційним досвідом та ідеями щодо методології різних наукових галузей у контексті проведення міждисциплінарних наукових досліджень.
У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти та здобувачі, керівники навчальних закладів та освітніх установ, викладачі, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, студенти та магістранти, усі зацікавлені проблемами розвитку освітніх систем у глобальному вимірі.
Зважаючи на масштабність і значущість завдань конференції її організаторами стали:
• Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Регіональний центр навчання іноземних мов.
• Інститут педагогіки НАПН України.
• Відділ міждисциплінарних гуманітарних студій Познанського університету ім. Адама Міцкевича.
Робота конференції була запланована за низкою напрямів, зокрема: іноземні мови у сучасному світі; стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі; освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень; університетські лінгвістичні студії: традиції, сьогодення, перспективи тощо.
Думаємо, що ця конференція стала поштовхом до інтеграції різних галузей наукового знання. Вона вже привернула увагу не лише педагогів, а й істориків, філологів, економістів.
Наукові дискусії, започатковані конференцією, факультет планує продовжити на сторінках науково-педагогічного журналу «Порівняльно-педагогічні студії» та під час Міжнародного дискусійного форуму «МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: АНТИЧНІ ЦІННОСТІ – СУЧАСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ», який відбудеться 19-20 травня 2016 року на факультеті іноземних мов.

фотография 2