ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ХОДІ ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТРАЄКТОРІЇ

Переглядів 78
20 лютого 2024 р. відбулося засідання науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики (керівник – д-р пед. наук, професор Білецька І.О.), на порядку денному якого був проміжний звіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» 1 курсу, які навчаються за освітньою програмою Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, про хід виконання індивідуальних планів підготовки випускних кваліфікаційних робіт. Звіт є документом‚ що регламентує дослідницьку діяльність магістрантів над обраною лінгвістичною проблемою у відповідності з укладеним та затвердженим на у вересні 2023 р. календарним планом. На засіданні здобувачі вищої освіти представили інформацію щодо затвердження структури, наукового апарату дослідження, укладення текстового варіанту випускної кваліфікаційної роботи з урахуванням зауважень та рекомендацій наукового керівника. Крім того, вони окреслили здійснену на цьому етапі апробацію результатів дослідження у формі участі в науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня та публікації тез і статей. Присутні на звіті наукові керівники, які є провідними фахівцями кафедри теорії та практики іноземних мов та членами Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики, прокоментували звіти та засвідчили хід виконання індивідуальних планів підготовки ВКР.
Керівником Лабораторії професором Білецькою І.О. ще раз було акцентовано увагу на неухильному дотриманні принципів та правил академічної доброчесності у ході побудови індивідуальної дослідницької траєкторії здобувачів вищої освіти, зокрема, на необхідності використання у магістерських дослідженнях посилань на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; особистій відповідальності за якість та змістове наповнення текстів; наданні достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації. Було наголошено на видах академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності у відповідності з Кодексом академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та процедуру розгляду такого питання Комісією з питань академічної доброчесності, метою діяльності якої є моніторинг дотримання учасниками освітнього процесу моральних та правових норм Кодексу.

" data-title="ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ХОДІ ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТРАЄКТОРІЇ">

20 лютого 2024 р. відбулося засідання науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики (керівник – д-р пед. наук, професор Білецька І.О.), на порядку денному якого був проміжний звіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» 1 курсу, які навчаються за освітньою програмою Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, про хід виконання індивідуальних планів підготовки випускних кваліфікаційних робіт. Звіт є документом‚ що регламентує дослідницьку діяльність магістрантів над обраною лінгвістичною проблемою у відповідності з укладеним та затвердженим на у вересні 2023 р. календарним планом. На засіданні здобувачі вищої освіти представили інформацію щодо затвердження структури, наукового апарату дослідження, укладення текстового варіанту випускної кваліфікаційної роботи з урахуванням зауважень та рекомендацій наукового керівника. Крім того, вони окреслили здійснену на цьому етапі апробацію результатів дослідження у формі участі в науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня та публікації тез і статей. Присутні на звіті наукові керівники, які є провідними фахівцями кафедри теорії та практики іноземних мов та членами Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики, прокоментували звіти та засвідчили хід виконання індивідуальних планів підготовки ВКР.
Керівником Лабораторії професором Білецькою І.О. ще раз було акцентовано увагу на неухильному дотриманні принципів та правил академічної доброчесності у ході побудови індивідуальної дослідницької траєкторії здобувачів вищої освіти, зокрема, на необхідності використання у магістерських дослідженнях посилань на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; особистій відповідальності за якість та змістове наповнення текстів; наданні достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації. Було наголошено на видах академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності у відповідності з Кодексом академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та процедуру розгляду такого питання Комісією з питань академічної доброчесності, метою діяльності якої є моніторинг дотримання учасниками освітнього процесу моральних та правових норм Кодексу.