ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Жупаник Ольга Ігорівна

Посада: Викладач-стажист кафедри англійської мови та методики її навчання

Дисципліни,  які викладає (денна та заочна форма навчання): 

  • Практика усного та писемного мовлення
  • Практична фонетика

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:

1.Жупаник О.І. Ефективність та особливості застосування автентичних матеріалів спрямованих на розвиток навичок слухового сприймання на заняттях з англійської мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2022. Вип. 1 (25). С. 67–74.
URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/258474

2.ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК НАВИЧОК СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=QIySYDMAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=QIySYDMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

3.ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО
URL:https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=QIySYDMAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=QIySYDMAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

4.ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=QIySYDMAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=QIySYDMAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

5.ЛЕКСИЧНI ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СТРАХУ В ТВОРАХ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА СТIВЕНА КIНГА
URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=QIySYDMAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=QIySYDMAAAAJ:u-x6o8ySG0sC