EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Умови вступу

Запрошення на навчання

Порядок видачі запрошення на навчання

До приїзду в Україну іноземний студент повинен отримати офіційне запрошення на навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Цей документ затвердується Міністерством освіти і науки України.

Запрошення на навчання іноземному громадянину за обраним напрямом (спеціальністю) видається вищим навчальним закладом після проведення співбесіди в режимі онлайн з метою підтвердження рівня знань відповідно до обраного напряму.

Наказ Міністерства освіти і науки України

01 листопада 2013 року № 1541

Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання навчальний заклад здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:

– Заява-анкета (будь ласка, знайдіть форму заяви нижче);
– Мотиваційний лист;
– Копія паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
– Копія документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічна довідка;
– Копія документа про результати незалежного тестування (за наявності);
– Письмова згода на обробку персональних даних;
– Копія свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);
Інформація  приймається поштою, факсом або електронною поштою.

Скачати файл заяви: Заява

Зарахування до ВНЗ

Наказ Міністерства освіти і науки України

01 листопада 2013 року № 1541

Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

10) медичну довідку, що підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції.

Переведення з інших ВНЗ

Переведення з іншого вищого навчального закладу

Для переведення з іншого вищого навчального закладу студент повинен надати наступні документи:

1) лист, в якому вищі навчальні заклади, де іноземний студент навчався раніше, погоджується, що студент переходить на навчання до іншого університету.

2) академічна довідка з вищого навчального закладу, де іноземний студент навчався раніше.

3) анкета – заява іноземного громадянина про намір навчатися в університеті, заповнена іноземним громадянином.

4) нотаріально засвідчена копія атестата про середню освіту з переліком вивчених курсів та отриманих оцінок, з перекладом на українську або російську мову (випускники відділів довузівської підготовки українських навчальних закладів повинні також надати оригінали своїх атестатів) .

5) нотаріально завірена копія свідоцтва про народження та його переклад на українську або російську мову.

6) довідка про стан здоров’я визнана офіційним органом охорони здоров’я країни постійного проживання іноземного громадянина, видана принаймні за два місяці до прибуття іноземного громадянина в Україну для навчання, з перекладом на українську або російську мову.

7) довідка про стан здоров’я, що підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції,

з перекладом на українську або російську мову.

8) страховий поліс для екстреної медичної допомоги (за винятком іноземних громадян, які прибувають з країн, що уклали угоди з Україною про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги).

9) 6 фотографій.

10) національний паспорт (наданий особисто).

11) запрошення для навчання видане іноземному громадянину.

12) зворотний квиток для повернення в країну постійного проживання з відкритою датою вильоту, дійсний один рік.

Студент повинен підписати договір з університетом і сплатити вартість навчання.

Як тільки студент вступив до університету, він / вона повинен/нна ліквідувати академічну заборгованість, що не може перевищувати 8 предметів.