EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ВІД DAAD ДЛЯ УКРАЇНИ

Переглядів 7
DAAD – Deutsche Akademische Austauschdienst – німецька служба академічних обмінів, яка надає наступні можливості всім бажаючим в Україні:

1. Наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науковців – підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв’язків з колегами з фаху (1-3 місяці)
2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD – надання можливості колишнім стипендіатам в рамках всесвітньої мережі колишніх стипендіатів DAAD реалізовувати у Німеччині дослідницькі або робочі проекти та підтримувати контакти з колегами (1-3 місяці)
3. Наукові стипендії – короткі стипендії – основною метою цієї програми є підтримка 1-6-місячних науко¬вих проектів в рамках написання дисертацій.
4. Наукові стипендії – річні стипендії – основною метою цієї програми є підтримка 7-10-місячних науко¬вих проектів в рамках написання дисертацій.
5. Наукові стипендії – повна аспірантура у Німеччині – метою цієї програми є підтримка навчан¬ня в аспірантурі у Німеччині.
6. Наукові стипендії – аспірантура з подвійним науковим керівництвом – метою цієї програми є підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з фазами дослідження у Німеччині. Науковими керівниками при цьому є як викладач в університеті на батьківщині пошукача, так і науковий партнер у Німеччині (модель „Sandwich”) (до 2 років)
7. Наукові стипендії DLR-DAAD – ця спеціальна спільна програма пропонується для висококваліфіко¬ваних іноземних аспірантів та докторантів, а також для старших вчених зі ступенем в галузі аеронавтики, космічного простору, транспорту, енергії (до 3 років)
8. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей – ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
9. ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки – ця стипендійна програма пропонує випускникам з дипломом бакалавра/спеціаліста мож¬ливість навчатися на магістерській програмі у німець¬кому ВНЗ та отримати диплом магістра (24 місяці)
10. Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі архітектури – стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускникам в галузі архітектури, архітектури інтер’єру, охорони пам’ятників, планування / будування міст, регіональ¬ного планування, ландшафтної архітектури, ланд¬шафтного планування продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
11. Стипендії на навчання для іноземних випус¬кників в галузі образотворчого мистецтва, дизайну/ візуальних комунікацій та кіно – стипендії DAAD про¬понують можливість іноземним випускникам в галузі образотворчого мистецтва, дизайну/візуальних кому¬нікацій та кіно продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
12. Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі сценічного мистецтва – стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускни¬кам в галузі сценічного мистецтва продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
13. Стипендії на навчання для іноземних випускни¬ків в галузі музики – стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускникам в галузі музики продовжити своє навчання у Німеччині на післяди¬пломній програмі (10-24 місяці)
14. Робочі перебування викладачів ВНЗ – мистецтво та архітектура – метою цієї програми є підтримка співпраці з німецьким ВНЗ в галузі мистецтва (1-3 місяці)
15. Програма Європейського університету Віадріна – Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських студентів зі спеціальностями право, культурознавчі на¬уки та економіка для навчання на обраних навчальних програмах (10 – 24 місяці).
16. Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS) – стипендії пропонують іноземним випускникам з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою з усіх наукових напрямків з як мінімум дворічним професійним досвідом можливість навчатись на післядипломній або магістерській програмі, у винятко¬вих випадках на аспірантській програмі та отримати у Німеччині диплом (Master/ PhD) (12 – 36 місяців)
17. Літні курси у Німеччині для іноземних студентів та випускників – ця стипендійна програма служить погли¬бленню знань німецької мови (загальна німецька, фахова німецька) та країнознавства (від 18 днів)
18. Групові поїздки для студентів до Німеччини „Studienreisen” – стипендія на подорож до Німеччини групи студентів від 2 курсу з одного факультету українського ВНЗ, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання декількох університетів та міст Німеччини (7-12 днів)
19. Програма «Journalisten International» 2016-про¬грама «Journalisten International» надає можливість сту¬дентам, які навчаються за спеціальностями журналістика або германістика з досвідом роботи в галузі журналістики та володіють німецькою мовою, протягом 3 місяців навча¬тися та проходити практику в Міжнародному журналіст¬ському коледжі Вільного університету м. Берлін.
Якщо Вас цікавить навчання або дослідження в Німеч¬чині, DAAD є Вашим найкращим партнером! DAAD (Німецька служба академічних обмінів) є зареєстрованою спілкою із центром у Бонні, її членами можуть бути всі ВНЗ, що представлені у німецькій Кон¬ференції ректорів вищих учбових закладів, а також пред¬ставництва студентів цих ВНЗ.
Завдання DAAD:
1) підтримка міжнародної співпраці в галузі вищої освіти;
2) проведення програм обміну (в обох напрямках, тобто підтримка перебування з метою навчання або досліджень німців за кордоном та іноземців у Німеччині).
У цій сфері DAAD є найбільшою організацією у Німе¬ччині. DAAD інформує про систему вищої освіти у Німе¬ччині, в першу чергу, про можливості навчання та про¬ведення досліджень у ФРН та про можливості фінансо¬вої підтримки. За допомогою численних заходів (програ¬ми візитів, зустрічі колишніх стипендіатів DAAD, участь у виставках з питань освіти та конференціях) DAAD сприяє встановленню наукових контактів між німецькими та іно¬земними науковцями.у Інформаційному центрі DAAD та у лекторів DAAD можна отримати довідкову інформацію про окремі університети, знайти можливих партнерів для співробітництва у галузі науки тощо. Щиро запрошуємо Вас до інформаційного центру DAAD у Києві!

Л¦тн¦ курси у Н¦меччин¦ для ¦ноземних студент¦в та випускник¦в

" data-title="СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ВІД DAAD ДЛЯ УКРАЇНИ">

DAAD – Deutsche Akademische Austauschdienst – німецька служба академічних обмінів, яка надає наступні можливості всім бажаючим в Україні:

1. Наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науковців – підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв’язків з колегами з фаху (1-3 місяці)
2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD – надання можливості колишнім стипендіатам в рамках всесвітньої мережі колишніх стипендіатів DAAD реалізовувати у Німеччині дослідницькі або робочі проекти та підтримувати контакти з колегами (1-3 місяці)
3. Наукові стипендії – короткі стипендії – основною метою цієї програми є підтримка 1-6-місячних науко¬вих проектів в рамках написання дисертацій.
4. Наукові стипендії – річні стипендії – основною метою цієї програми є підтримка 7-10-місячних науко¬вих проектів в рамках написання дисертацій.
5. Наукові стипендії – повна аспірантура у Німеччині – метою цієї програми є підтримка навчан¬ня в аспірантурі у Німеччині.
6. Наукові стипендії – аспірантура з подвійним науковим керівництвом – метою цієї програми є підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з фазами дослідження у Німеччині. Науковими керівниками при цьому є як викладач в університеті на батьківщині пошукача, так і науковий партнер у Німеччині (модель „Sandwich”) (до 2 років)
7. Наукові стипендії DLR-DAAD – ця спеціальна спільна програма пропонується для висококваліфіко¬ваних іноземних аспірантів та докторантів, а також для старших вчених зі ступенем в галузі аеронавтики, космічного простору, транспорту, енергії (до 3 років)
8. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей – ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
9. ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки – ця стипендійна програма пропонує випускникам з дипломом бакалавра/спеціаліста мож¬ливість навчатися на магістерській програмі у німець¬кому ВНЗ та отримати диплом магістра (24 місяці)
10. Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі архітектури – стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускникам в галузі архітектури, архітектури інтер’єру, охорони пам’ятників, планування / будування міст, регіональ¬ного планування, ландшафтної архітектури, ланд¬шафтного планування продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
11. Стипендії на навчання для іноземних випус¬кників в галузі образотворчого мистецтва, дизайну/ візуальних комунікацій та кіно – стипендії DAAD про¬понують можливість іноземним випускникам в галузі образотворчого мистецтва, дизайну/візуальних кому¬нікацій та кіно продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
12. Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі сценічного мистецтва – стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускни¬кам в галузі сценічного мистецтва продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі (10-24 місяці)
13. Стипендії на навчання для іноземних випускни¬ків в галузі музики – стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускникам в галузі музики продовжити своє навчання у Німеччині на післяди¬пломній програмі (10-24 місяці)
14. Робочі перебування викладачів ВНЗ – мистецтво та архітектура – метою цієї програми є підтримка співпраці з німецьким ВНЗ в галузі мистецтва (1-3 місяці)
15. Програма Європейського університету Віадріна – Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських студентів зі спеціальностями право, культурознавчі на¬уки та економіка для навчання на обраних навчальних програмах (10 – 24 місяці).
16. Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS) – стипендії пропонують іноземним випускникам з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою з усіх наукових напрямків з як мінімум дворічним професійним досвідом можливість навчатись на післядипломній або магістерській програмі, у винятко¬вих випадках на аспірантській програмі та отримати у Німеччині диплом (Master/ PhD) (12 – 36 місяців)
17. Літні курси у Німеччині для іноземних студентів та випускників – ця стипендійна програма служить погли¬бленню знань німецької мови (загальна німецька, фахова німецька) та країнознавства (від 18 днів)
18. Групові поїздки для студентів до Німеччини „Studienreisen” – стипендія на подорож до Німеччини групи студентів від 2 курсу з одного факультету українського ВНЗ, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання декількох університетів та міст Німеччини (7-12 днів)
19. Програма «Journalisten International» 2016-про¬грама «Journalisten International» надає можливість сту¬дентам, які навчаються за спеціальностями журналістика або германістика з досвідом роботи в галузі журналістики та володіють німецькою мовою, протягом 3 місяців навча¬тися та проходити практику в Міжнародному журналіст¬ському коледжі Вільного університету м. Берлін.
Якщо Вас цікавить навчання або дослідження в Німеч¬чині, DAAD є Вашим найкращим партнером! DAAD (Німецька служба академічних обмінів) є зареєстрованою спілкою із центром у Бонні, її членами можуть бути всі ВНЗ, що представлені у німецькій Кон¬ференції ректорів вищих учбових закладів, а також пред¬ставництва студентів цих ВНЗ.
Завдання DAAD:
1) підтримка міжнародної співпраці в галузі вищої освіти;
2) проведення програм обміну (в обох напрямках, тобто підтримка перебування з метою навчання або досліджень німців за кордоном та іноземців у Німеччині).
У цій сфері DAAD є найбільшою організацією у Німе¬ччині. DAAD інформує про систему вищої освіти у Німе¬ччині, в першу чергу, про можливості навчання та про¬ведення досліджень у ФРН та про можливості фінансо¬вої підтримки. За допомогою численних заходів (програ¬ми візитів, зустрічі колишніх стипендіатів DAAD, участь у виставках з питань освіти та конференціях) DAAD сприяє встановленню наукових контактів між німецькими та іно¬земними науковцями.у Інформаційному центрі DAAD та у лекторів DAAD можна отримати довідкову інформацію про окремі університети, знайти можливих партнерів для співробітництва у галузі науки тощо. Щиро запрошуємо Вас до інформаційного центру DAAD у Києві!

Л¦тн¦ курси у Н¦меччин¦ для ¦ноземних студент¦в та випускник¦в