ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

НАУКОВА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Переглядів 300
Освіта без науки неможлива, адже наукова діяльність є невід’ємним складником існування та успішної діяльності вищої школи. Саме науково-дослідна робота визначає обличчя сучасного закладу вищої освіти як потужного центру наукових і педагогічних шкіл та традицій, які покликані забезпечувати інноваційний розвиток суспільства.
Науково-дослідна робота факультету іноземних мов здійснюється виходячи із основоположного принципу єдності освіти і науки та зорієнтована на досягнення державних стандартів якості підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, наукове забезпечення навчального процесу, формування і розвиток наукових шкіл, підтримку молодих науковців, створення усіх кадрових, організаційно-виробничих передумов перетворення факультету в сучасний навчально-науковий інститут європейського типу – одного із лідерів у Черкаському регіоні, спроможного вирішувати актуальні психолого-педагогічні, науково-технічні та соціально-економічні проблеми країни та регіону.
Сталі традиції науково-дослідної роботи на факультеті розвивають Регіональний центр навчання іноземних мов та три його підструктури: Лабораторія навчання іноземних мов, Лабораторія порівняльної педагогіки, Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики. Окрім того, на факультеті функціонує Наукова школа, яка є одним із векторів Української асоціації дослідників освіти (УАДО), а відтак її завдання сформульовано в річищі завдань Європейської асоціації дослідників освіти.
Результати наукових пошуків науково-педагогічних працівників факультету лише за останній рік знайшли відображення в захистах докторської та кандидатської дисертації (О.С. Комар та О.В. Яловенко відповідно), попередньому захисті дисертаційної роботи (А.І. Колісніченко), навчанням в аспірантурі; опублікуванні 6 статей, які проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; 6 монографій, більше 20 навчально-методичних посібників, низки фахових статей у наукових виданнях України та закордону; участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах; міжнародних стажуваннях та проектах. На факультеті здійснюється щорічне видання журналу «Порівняльно-педагогічні студії» (у 2019 p. його включено до категорії «Б» Міністерства освіти і науки України).


Надаючи великого значення інтернаціоналізації своєї наукової діяльності факультет іноземних мов інтегрується в міжнародний простір педагогічної науки. Щороку він стає організатором та проводить наукові конференції міжнародного рівня, тематика яких засвідчує адекватну відповідність інноваційним процесам в освіті та суспільстві – Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (18-19 квітня 2019 р., 10 квітня 2020 р.).
Основним фактором удосконалення професійної підготовки фахівців на факультеті іноземних мов постає освіта через науку, тобто єдність дослідницької діяльності та навчання, коли навчальний процес ґрунтується на наукових дослідженнях, що виконують здобувачі вищої освіти. За наукового керівництва викладачів щороку пишуться та успішно захищаються курсові, бакалаврські та магістерські роботи, наукові статті, роботи на конкурс. Так, наукова робота «Екзотизми та урбаноніми в англомовному описі української культури (на матеріалі туристичних путівників серії «Awesome»)» магістранта факультету іноземних мов І.Ю. Гурського (керівник – доц. Т.О. Вінг) виборола ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)», що проходив на базі Київського лінгвістичного університету. Окрім того, вже доброю традицією стала щорічна організація Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації» та публікація Збірника наукових праць студентів та молодих учених.

Ірина Постоленко, кандидат педагогічних наук,
доцент, декан факультету іноземних мов

" data-title="НАУКОВА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ">

Освіта без науки неможлива, адже наукова діяльність є невід’ємним складником існування та успішної діяльності вищої школи. Саме науково-дослідна робота визначає обличчя сучасного закладу вищої освіти як потужного центру наукових і педагогічних шкіл та традицій, які покликані забезпечувати інноваційний розвиток суспільства.
Науково-дослідна робота факультету іноземних мов здійснюється виходячи із основоположного принципу єдності освіти і науки та зорієнтована на досягнення державних стандартів якості підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, наукове забезпечення навчального процесу, формування і розвиток наукових шкіл, підтримку молодих науковців, створення усіх кадрових, організаційно-виробничих передумов перетворення факультету в сучасний навчально-науковий інститут європейського типу – одного із лідерів у Черкаському регіоні, спроможного вирішувати актуальні психолого-педагогічні, науково-технічні та соціально-економічні проблеми країни та регіону.
Сталі традиції науково-дослідної роботи на факультеті розвивають Регіональний центр навчання іноземних мов та три його підструктури: Лабораторія навчання іноземних мов, Лабораторія порівняльної педагогіки, Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики. Окрім того, на факультеті функціонує Наукова школа, яка є одним із векторів Української асоціації дослідників освіти (УАДО), а відтак її завдання сформульовано в річищі завдань Європейської асоціації дослідників освіти.
Результати наукових пошуків науково-педагогічних працівників факультету лише за останній рік знайшли відображення в захистах докторської та кандидатської дисертації (О.С. Комар та О.В. Яловенко відповідно), попередньому захисті дисертаційної роботи (А.І. Колісніченко), навчанням в аспірантурі; опублікуванні 6 статей, які проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; 6 монографій, більше 20 навчально-методичних посібників, низки фахових статей у наукових виданнях України та закордону; участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах; міжнародних стажуваннях та проектах. На факультеті здійснюється щорічне видання журналу «Порівняльно-педагогічні студії» (у 2019 p. його включено до категорії «Б» Міністерства освіти і науки України).


Надаючи великого значення інтернаціоналізації своєї наукової діяльності факультет іноземних мов інтегрується в міжнародний простір педагогічної науки. Щороку він стає організатором та проводить наукові конференції міжнародного рівня, тематика яких засвідчує адекватну відповідність інноваційним процесам в освіті та суспільстві – Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (18-19 квітня 2019 р., 10 квітня 2020 р.).
Основним фактором удосконалення професійної підготовки фахівців на факультеті іноземних мов постає освіта через науку, тобто єдність дослідницької діяльності та навчання, коли навчальний процес ґрунтується на наукових дослідженнях, що виконують здобувачі вищої освіти. За наукового керівництва викладачів щороку пишуться та успішно захищаються курсові, бакалаврські та магістерські роботи, наукові статті, роботи на конкурс. Так, наукова робота «Екзотизми та урбаноніми в англомовному описі української культури (на матеріалі туристичних путівників серії «Awesome»)» магістранта факультету іноземних мов І.Ю. Гурського (керівник – доц. Т.О. Вінг) виборола ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)», що проходив на базі Київського лінгвістичного університету. Окрім того, вже доброю традицією стала щорічна організація Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації» та публікація Збірника наукових праць студентів та молодих учених.

Ірина Постоленко, кандидат педагогічних наук,
доцент, декан факультету іноземних мов