ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Комар Ольга Сергіївна

 

Старший викладач кафедри іноземних мов

Секретар вченої ради факультету іноземних мов, голова ради молодих науковців факультету іноземних мов

Дисципліни, які викладає (денна форма навчання)

Іноземна мова (англійська)

Сфера наукового дослідження

Тема наукового дослідження: «Підготовка майбутнього вчителя англійської мови до використання комунікативного підходу в професійній діяльності», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Статті

Статті у у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science

1.Безлюдний О.І., Безлюдна В.В., Щербань І.Ю., Комар О.C. Досвід використання технології змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти (Experience of Blended Learning Using at English Lessons in Pedagogical Higher Education Institutions).DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2669 Information technologies and learning tools. V.73 № 5. 2019. P. 86-100. Q4

Статті у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

  1. Комар О. С. Overview of approaches to teaching foreign languages in the secondary and higher educational establishments. Порівняльно-педагогічні студії. 2017. №3. С. 36 – 44.
  2. Комар О.С. Огляд та шляхи реалізації основних принципів комунікативного підходу до навчання англійської мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2016р. №14. С. 67 – 74.

Стажування за останні 5 років

  1. Стажування на кафедрі іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету з 1 березня по 2 квітня 2018 р. Тема: Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з англійської мови. Сертифікат №25736989/000204-18 від 03.04.2018 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта)

o.komar@udpu.edu.ua

GoogleScholar

Publons

https://orcid.org/0000-0002-4994-5035

https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-9602-2019