ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Коломієць Мальвіна Миколаївна

Контакти викладача (електронна пошта)

m.kolomiiets@udpu.edu.ua

Orcid

Web of Science

Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Практика усного та писемного мовлення

Практична граматика

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Посібники

English Practice in Use = Англійська мова у практичному використанні: навч. посіб. для студ. ІV курсу ф-ту іноземних мов / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т іноземних мов, Каф. англ. мови та метод. її навчання ; уклад.: Біленька Ю. О., Коломієць М. М. – Умань: Візаві, 2020. – 175 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13056

 

Тези

1. Коломієць М. THE STATE OF INNOVATION IN HIGHER EDUCATION// Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 вересня 2018 р., м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018 – С.118-120

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9443/1/Збірник%20для%20друку-pages-1-2%2C5%2C9%2C118%2C121.pdf

 

2. Коломієць М. Варіативність молодіжного американського сленгу//Теорія і практика сучасної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 червня 2018 р., м.Київ. – С.103-105.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9524/1/Untitled.FR12.pdf

 

3. Біленька Ю.О., Коломієць М. М. Дослідження концептів “animal” та “bird” у розрізі нестандартної американської лексики. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: paper of the 6th International Scientific Conference (Stuttgart (Germany), 19 April 2019). Stuttgart, 2019. P. 86–98.

URL : http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/science-progress-in-european-countries-190419-1.pdf (дата звернення: 04.11.2019).

 

4. Коломієць М. Розвиток креативного мислення в процесі навчання іноземної мови. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 30 березня 2018). Умань, 2018. С. 119–122.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9444/1/30.03.pdf

 

5.Коломієць М. Роль іноземних мов в контексті сучасного життя. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 18–19 квітня 2019). Умань, 2019. С. 134–136.