ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ХОЧЕШ СТАТИ ВЧИТЕЛЕМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – ФАХІВЦІ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ ДОПОМОЖУТЬ ТОБІ В ЦЬОМУ!

Переглядів 599
практики іноземних мов, заснованої в 1954 році. У свій час тут працювали досвідчені викладачі-професіонали, які зробили вагомий внесок у формування іміджу кафедри та університету в цілому. З 1964 до 1987 кафедру іноземних мов очолювала доцент Єлісєєва В.Л., з 1998 до 2005 р. керівництво кафедрою здійснювала к.п.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти України Н.М. Бріт. З 2005 до 2015 р. кафедрою керував доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України О.І. Безлюдний. У період з 2015 по 2020 рік кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент А.С. Гембарук. На сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент О.С. Комар.
Кадровий склад кафедри нараховує 30 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 1 – доктор наук, доцент; 1 – кандидат наук, професор; 13 кандидатів наук, доцентів; 1 – кандидат наук, старший викладач; 4 – старших викладачів; 4– викладачі; 1 – викладач-стажист; 4 лаборанти.
Науково-педагогічні кадри кафедри здійснюють такі види діяльності, як навчальна, організаційно-методична, науково-дослідна у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційна, профорієнтаційна, виховна робота зі студентами. У контексті міжнародної діяльності викладачі кафедри проходять стажування за кордоном у Великій Британії, США, Португалії, Республіці Польща, Латвії; публікують результати своїх досліджень в авторитетних іноземних виданнях; беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах. Все це дає можливість професорсько-викладацькому складу кафедри ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями та методами викладання, а також поділитися власним досвідом із європейськими колегами.
Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра:
1. Практика усного та писемного мовлення
2. Практична граматика
3. Практична фонетика
4. Практичний курс англійської мови
5. Іноземна мова
6. Теоретична фонетика
7. Країнознавство
8. Країнознавство Великобританії
9. Історія мови
10. Історія англійської мови
11. Вибрані питання теорії та практики перекладу
12. Теорія і практика перекладу
13. Англійська діалектологія
14. Методика навчання англійської мови
15. Методика навчання англійської мови у профільній школі
16. Шкільний курс англійської мови в ЗЗСО
17. Методика навчання англійської мови в ЗЗСО
18. Креативне та академічне письмо
19. Інтерпретація тексту
20. Граматичні проблеми перекладу
21. Аналіз підручників з англійської мови
22. Аналіз публіцистичного тексту
23. Практикум з англійської мови
24. Перша іноземна мова

Контактна інформація

E–mail: kafam@udpu.edu.ua

Профіль кафедри в Google Academy

Google Scholar

" data-title="ХОЧЕШ СТАТИ ВЧИТЕЛЕМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – ФАХІВЦІ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ ДОПОМОЖУТЬ ТОБІ В ЦЬОМУ!">

Кафедру англійської мови та методики її навчання факультету іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини створено в 2005 р. як відгалуження кафедри практики іноземних мов, заснованої в 1954 році. У свій час тут працювали досвідчені викладачі-професіонали, які зробили вагомий внесок у формування іміджу кафедри та університету в цілому. З 1964 до 1987 кафедру іноземних мов очолювала доцент Єлісєєва В.Л., з 1998 до 2005 р. керівництво кафедрою здійснювала к.п.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти України Н.М. Бріт. З 2005 до 2015 р. кафедрою керував доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України О.І. Безлюдний. У період з 2015 по 2020 рік кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент А.С. Гембарук. На сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент О.С. Комар.
Кадровий склад кафедри нараховує 30 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 1 – доктор наук, доцент; 1 – кандидат наук, професор; 13 кандидатів наук, доцентів; 1 – кандидат наук, старший викладач; 4 – старших викладачів; 4– викладачі; 1 – викладач-стажист; 4 лаборанти.
Науково-педагогічні кадри кафедри здійснюють такі види діяльності, як навчальна, організаційно-методична, науково-дослідна у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційна, профорієнтаційна, виховна робота зі студентами. У контексті міжнародної діяльності викладачі кафедри проходять стажування за кордоном у Великій Британії, США, Португалії, Республіці Польща, Латвії; публікують результати своїх досліджень в авторитетних іноземних виданнях; беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах. Все це дає можливість професорсько-викладацькому складу кафедри ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями та методами викладання, а також поділитися власним досвідом із європейськими колегами.
Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра:
1. Практика усного та писемного мовлення
2. Практична граматика
3. Практична фонетика
4. Практичний курс англійської мови
5. Іноземна мова
6. Теоретична фонетика
7. Країнознавство
8. Країнознавство Великобританії
9. Історія мови
10. Історія англійської мови
11. Вибрані питання теорії та практики перекладу
12. Теорія і практика перекладу
13. Англійська діалектологія
14. Методика навчання англійської мови
15. Методика навчання англійської мови у профільній школі
16. Шкільний курс англійської мови в ЗЗСО
17. Методика навчання англійської мови в ЗЗСО
18. Креативне та академічне письмо
19. Інтерпретація тексту
20. Граматичні проблеми перекладу
21. Аналіз підручників з англійської мови
22. Аналіз публіцистичного тексту
23. Практикум з англійської мови
24. Перша іноземна мова

Контактна інформація

E–mail: kafam@udpu.edu.ua

Профіль кафедри в Google Academy

Google Scholar