ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Гембарук Алла Степанівна

Контакти викладача (електрона пошта)

a.gembaruk@udpu.edu.ua

Orcid

 Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Методика навчання англійської мови
  • Методика навчання англійської мови в закладах профільної середньої освіти

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як  загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації», 13.00.09 – теорія навчання, 2005 рік

Керівник Лабораторії навчання іноземних мов Навчально-наукового центру іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

1. Gembaruk A. S. EFL Teachers Training in Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Methodological Aspect). Studies in Comparative Education. Uman, 2019. Vol. 2. P.70-80.

URL: https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2019.184845

 

2. Гембарук Алла. Підготовка студентів до навчання аудіювання на уроках англійської мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2021. Вип.1(23). С.25-34

URL: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1(23).2021.232733

 

3. Bevz O.P., Gembaruk A.S., Zabolotna O.A. Teaching and learning English can be different: introducing new methodology curriculum. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: proceedings of the IV international spring symposium (Bălţi ,16–17 March). 2018,  Bălţi:   Indigou Color, 2018. Р. 22–32.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/10026

 

4. Gembaruk A. S. EFL Teachers Training in Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Methodological Aspect). Studies in Comparative Education. Uman, 2019. Vol. 2. P.70-80.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12237

 

5. А. P. Palii1*, N. G. Admina2, S. A. Mihalchenko3, I. M. Lukyanov1, S. A. Denicenko1, P. V. Gurskyi1, A. P. Paliy4, Y. O. Kovalchuk5, V. A. Kovalchuk6, O. L. Kuznietsov6, A. S. Gembaruk7, A. V. Solodchuk7.  Evaluation of slaughter cattle grades and standards of cull cows // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 162-167, (Web of Science)

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12592

 

6. Гембарук Алла. Підготовка студентів до навчання аудіювання на уроках англійської мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2021. Вип.1(23). С.25–34.
DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1(23).2021.232733

 

7.Povoroznyuk, R., Tonkonoh, N., Berezneva, I., Sobkov, Y., Trebyk, O., & Gembaruk, A. (2022). The Organization of a Foreign Language Distance Learning in Quarantine During the Postmodern Era. Postmodern Openings, 13(1 Sup1), 494-508.
DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/438

URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/4768 (Web of Science Core Collection)

 

8.Alla Gembaruk, Ielyzaveta Panchenko. The role of feedback in training future EFL teacher. Порівняльно-педагогічні студії. 2021. № 1 (41). С. 35-42.
URL: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/243104

 

9. Kolisnichenko, A., Koliada, N., & Gembaruk, A. New Tendencies of EFL Teacher Training at Ukrainian Universities: British Council Project Implementation. Studies in Comparative Education. Uman, 2021. Vol. 2.
URL: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/256232/253337

 

10. Gembaruk, A. Applying constructivist approach in the EFL Methodology teaching. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2022..№ 1 (25). С. 15–25.

DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1.2022.258464

 

Посібники

1.Бевз О.П., Бріт Н.М., Гембарук А.С.  Педагогічна практика у ВНЗ: навчально-методичний посібник. Умань: Візаві, 2018. 106 c.

 

2.Гембарук А.С., Холод І.В. Методика навчання англійської мови: навчально-методичний посібник. Умань: Алмі, 2019. 160 с.

 

3. Qualification Paper Guidelines: методичні рекомендації до написанння випускної кваліфікаційної роботи з методики навчання англійської мови для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. (Мова і література (англійська)) / укл.: Бевз О. П., Гембарук А. С. Умань, 2020. 51 c.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12591

 

4. Бевз О.П., Гембарук А.С., Коваленко О.В. та ін. In-service teacher professional development: навчально-методичний посібник для учителів англійської мови у системі післядипломної педагогічної освіти. Умань, 2020. 145 с.

 

5. Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра. Колектив розробників: О. Бевз, А. Гембарук, О. Гончарова, О. Заболотна та ін. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 126 с.

 

6. Навчально-методичний посібник для учителів англійської мови у системі післядипломної педагогічної освіти / Укладачі: А. С. Гембарук, О. П. Бевз, О. В. Сушкевич, І. В. Холод, О. В. Коваленко, А. І. Колісніченко. – Умань, 2020. – 145 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12467

 

7. Observed Teaching Guidelines : методичні рекомендації до виконання завдань з виробничої практики для студентів факультету іноземних мов ОС «бакалавр» / укл.: Бевз О. П., Гембарук А. С. – 2-ге видання, доповнене. Умань, 2020. 40 c.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12590

 

8. Alla Gembaruk. Cousebook Evaluation аnd Selection. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Умань, 10 квітня 2020 р.). Умань: «Візаві», 2020. С. 58–59

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12589

 

9. English Language Teaching Methodology : Module 3. Preparing to Teach 2 = Методика викладання англійської мови : Модуль 3. Підготовка до викладання 2 :  Student workbook / Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Faculty of foreign languages ; [compilied by Olena Bevz, Nadia Brit, Alla Gembaruk]. Uman : Vizavy, 2020. 260 p.

 

10. English Language Teaching Methodology : Year 2. Module 1. Understanding Learners and Learning : Students’ Workbook / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна [та ін.]. Умань : Візаві, 2020. 170 с.

 

11. English Language Teaching Methodology: Module 5. Specialised Dimensions = Методика викладання англійської мови : Модуль 5. Особливі аспекти освітнього процесу : Student workbook / Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Faculty of foreign languages ; [compilied by Olena Bevz, Alla Gembaruk, Oleksandr Kovalenko, Iryna Kholod]. Uman : Vizavy, 2020.200 p.

 

12. Бевз О.П., Гембарук А.С., Коваленко О.В. та ін. In-service teacher professional development: навчально-методичний посібник для учителів англійської мови у системі післядипломної педагогічної освіти. Умань, 2020. 145 с.

 

13. English Language Teaching Methodology : Module 4. Preparing to Teach 3 = Методика викладання англійської мови : Модуль 4. Підготовка до викладання 3 : Student workbook / MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university ; compilied by Olena Bevz, Alla Gembaruk. Uman: Vizavy, 2021. 276 p.

 

14. English Language Teaching Methodology : Student Workbook : Module 2 : Preparing to Teach 1 : / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна , А. І. Колісніченко. Умань: Візаві, 2021. 170 с.

 

15. English Language Teaching Methodology : Module 6. Professional development = Методика викладання англійської мови : Модуль 6. Професійний розвиток : Student workbook / MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university ; compilied by Olena Bevz, Alla Gembaruk, Oleksandr Kovalenko, Iryna Kholod. Uman: Vizavy, 2021. 120 p.

 

Стажування за останні 5 років

1. Член робочої групи спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (2013–2019 рр.)

 

2. Стажування без відриву від виробництва у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі іноземних мов і новітніх технологій з 04.11.2019 по 18.12.2019 року. Тема стажування: «Вдосконалення форм та методів викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Сертифікат про стажування ВО № 0064.