ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПОДОРОЖІ ШЛЯХАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ

Переглядів 58
в межах виконання кафедральної теми «Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики» (державний реєстраційний номерː 0111U007550; керівник – д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.) на VIІ етапі – активно-результативному – висловив необхідність сконцентрувати інтелектуальні зусилля на системному вивченні мовних засобів репрезентації концептів – MULTICULTURALISM, BRITISHNESS, CHILD, тварин і птахів‚ кольорів та чисел. Результатом онлайн-засідань 2021–2022 років означеного наукового осередку‚ наповнених дискусіями та спільними відкриттями під час роботи з автентичними лінгвістичними джерелами‚ стала колективна монографія «Концепт в англійській лінгвокультурі» за загальною редакцією І.О. Білецької.
У цілому‚ вибір проблеми був актуалізований комбінацією академічного та власне гносеологічного факторів‚ оскільки концепти залишаються незмінним фокусом уваги в дослідженнях науковців Лабораторії та 30 здобувачів вищої освіти‚ які входять до 5 студентських проблемних груп: «Сучасні тенденції розвитку лексикології англійської мови» (д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.)‚ «Іноземні мови в глобалізаційному просторі» (канд. пед. наук‚ доц. Паладьєва А.Ф.)‚ «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» (канд. пед. наук‚ доц. Лаухіна І.С.)‚ «Німецька мова у сучасному суспільстві» (канд. пед. наук‚ доц. кафедри Веремюк Л.Л.)‚ «Мовні та комунікативні аспекти англомовного та німецькомовного дискурсу» (канд. пед. наук‚ доц. кафедри Авчіннікова Г.Д.). Незважаючи на це‚ попри усвідомлення змісту теоретичного плюралізму концептуальної проблематики‚ об’єктивувалася потреба скерувати науковий інтерес до переосмислення парадигми концептуалізації світу на їх основі.


Наскрізним дослідницьким завданням постало розкриття етнокультурної специфіки обраних для аналізу концептів‚ «розплутування» розгалуженої системи культурних коренів та прогнозування перспектив їх подальшого семантичного життя в англійській лінгвокультурі.
Приготуйтеся здійснити захоплюючу лінгвокультурну подорож разом із нами. Вона складатиметься із 2 взаємопов’язаних етапів. Перший маршрут – осмислення теоретичних засад дослідження концепту як предмету вивчення лінгвокультурної концептології. Ви матимете можливість осмислити підходи до трактування поняття «концепт» у парадигмі сучасних лінгвістичних пошуків‚ типологію та культурну складову семантики цього суперечливого феномену. Сподіваємося‚ що для Вас‚ читачів‚ концепт як ментальне утворення когнітивної лінгвістики постане «живим» організмом‚ яке поступово «дорослішає» у ході еволюції наукових парадигм. «Дитинство»‚ «юність» та «дорослішання» стають нитками єднання його життя в англійській лінгвокультурі‚ до аналізу якої ми перейдемо далі в контексті мандрівки обріями когнітивної семантики.
Наступний маршрут‚ який Ви перетнете‚ шановні читачі‚ є найскладнішим. Для його повноцінного розуміння рекомендуємо керуватися теоретичними засадами першої частини мандрівки. Ви відкриєте для себе осмислення системи значень репрезентованих концептів. Ментальні утворення MULTICULTURALISM та BRITISHNESS стануть ключами до розуміння ментальності британського народу‚ знання дискурсивної актуалізації значень яких уможливить високу результативність міжкультурну комунікацію‚ яку Ви здійснюватимете з носіями англійської мови. Крім того‚ звернення до розгляду концепту CHILD детермінуватиметься важливістю переосмислення сукупного образу мовної особистості дитини як творця суспільних змін у полікультурній палітрі англійського суспільства. Ми також поставили образи тварин і птахів‚ кольорів та чисел у центр концептуальної творчості в рамках антропоцентричної парадигми для виокремлення законів концептуалізації дійсності‚ які Ви матимете можливість осмислити разом із нами.
Подорож завершена. Після неї людина відчуває себе іншою – окриленою та готовою до подальшої роботи. Цього ми бажаємо Вам‚ але висловлюємо сподівання‚ що Ви також скеруєте Ваш науковий інтерес до детального вивчення інших концептів. Наша спільна концептуальна подорож обов’язково матиме продовження. Запрошуємо до неї долучитися та запропонувати власні незвідані маршрути для лінгвістичного пошуку!

" data-title="ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПОДОРОЖІ ШЛЯХАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ">

Незважаючи на воєнні реалії‚ продовжується інтенсивний розвиток лінгвокультурної концептології‚ яка «стоїть на роздоріжжі» між концептоманією та концептофобією. Дослідницький колектив науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики (д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.‚ канд. пед. наук‚ доц. Паладьєва А.Ф.‚ канд. пед. наук‚ доц. кафедри Авчіннікова Г.Д.‚ канд. пед. наук‚ старший викладач Кришко А.Ю.) в межах виконання кафедральної теми «Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики» (державний реєстраційний номерː 0111U007550; керівник – д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.) на VIІ етапі – активно-результативному – висловив необхідність сконцентрувати інтелектуальні зусилля на системному вивченні мовних засобів репрезентації концептів – MULTICULTURALISM, BRITISHNESS, CHILD, тварин і птахів‚ кольорів та чисел. Результатом онлайн-засідань 2021–2022 років означеного наукового осередку‚ наповнених дискусіями та спільними відкриттями під час роботи з автентичними лінгвістичними джерелами‚ стала колективна монографія «Концепт в англійській лінгвокультурі» за загальною редакцією І.О. Білецької.
У цілому‚ вибір проблеми був актуалізований комбінацією академічного та власне гносеологічного факторів‚ оскільки концепти залишаються незмінним фокусом уваги в дослідженнях науковців Лабораторії та 30 здобувачів вищої освіти‚ які входять до 5 студентських проблемних груп: «Сучасні тенденції розвитку лексикології англійської мови» (д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.)‚ «Іноземні мови в глобалізаційному просторі» (канд. пед. наук‚ доц. Паладьєва А.Ф.)‚ «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» (канд. пед. наук‚ доц. Лаухіна І.С.)‚ «Німецька мова у сучасному суспільстві» (канд. пед. наук‚ доц. кафедри Веремюк Л.Л.)‚ «Мовні та комунікативні аспекти англомовного та німецькомовного дискурсу» (канд. пед. наук‚ доц. кафедри Авчіннікова Г.Д.). Незважаючи на це‚ попри усвідомлення змісту теоретичного плюралізму концептуальної проблематики‚ об’єктивувалася потреба скерувати науковий інтерес до переосмислення парадигми концептуалізації світу на їх основі.


Наскрізним дослідницьким завданням постало розкриття етнокультурної специфіки обраних для аналізу концептів‚ «розплутування» розгалуженої системи культурних коренів та прогнозування перспектив їх подальшого семантичного життя в англійській лінгвокультурі.
Приготуйтеся здійснити захоплюючу лінгвокультурну подорож разом із нами. Вона складатиметься із 2 взаємопов’язаних етапів. Перший маршрут – осмислення теоретичних засад дослідження концепту як предмету вивчення лінгвокультурної концептології. Ви матимете можливість осмислити підходи до трактування поняття «концепт» у парадигмі сучасних лінгвістичних пошуків‚ типологію та культурну складову семантики цього суперечливого феномену. Сподіваємося‚ що для Вас‚ читачів‚ концепт як ментальне утворення когнітивної лінгвістики постане «живим» організмом‚ яке поступово «дорослішає» у ході еволюції наукових парадигм. «Дитинство»‚ «юність» та «дорослішання» стають нитками єднання його життя в англійській лінгвокультурі‚ до аналізу якої ми перейдемо далі в контексті мандрівки обріями когнітивної семантики.
Наступний маршрут‚ який Ви перетнете‚ шановні читачі‚ є найскладнішим. Для його повноцінного розуміння рекомендуємо керуватися теоретичними засадами першої частини мандрівки. Ви відкриєте для себе осмислення системи значень репрезентованих концептів. Ментальні утворення MULTICULTURALISM та BRITISHNESS стануть ключами до розуміння ментальності британського народу‚ знання дискурсивної актуалізації значень яких уможливить високу результативність міжкультурну комунікацію‚ яку Ви здійснюватимете з носіями англійської мови. Крім того‚ звернення до розгляду концепту CHILD детермінуватиметься важливістю переосмислення сукупного образу мовної особистості дитини як творця суспільних змін у полікультурній палітрі англійського суспільства. Ми також поставили образи тварин і птахів‚ кольорів та чисел у центр концептуальної творчості в рамках антропоцентричної парадигми для виокремлення законів концептуалізації дійсності‚ які Ви матимете можливість осмислити разом із нами.
Подорож завершена. Після неї людина відчуває себе іншою – окриленою та готовою до подальшої роботи. Цього ми бажаємо Вам‚ але висловлюємо сподівання‚ що Ви також скеруєте Ваш науковий інтерес до детального вивчення інших концептів. Наша спільна концептуальна подорож обов’язково матиме продовження. Запрошуємо до неї долучитися та запропонувати власні незвідані маршрути для лінгвістичного пошуку!