ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» ІІІс та 4 КУРСІВ У І СЕМЕСТРІ 2021-2022 Н./Р.

Переглядів 57
12 листопада 2021 року на факультеті іноземних мов відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної форми навчання ІІІс та ІУ курсів 34с, 41-43, 44і та 47і груп, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)).
Керівник практик по факультету кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз відкрила роботу конференції і зазначила, що метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо з освітнім процесом у реальних умовах професійної діяльності вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури, відпрацювання умінь і навичок за спеціальністю. У процесі педагогічної практики у здобувача вищої освіти є можливість певною мірою осмислити педагогічні явища і факти, закономірності й принципи навчання і виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом практичної діяльності. Олена Павлівна ознайомила присутніх з наказом ректора університету доктора педагогічних наук, професора Олександра Івановича Безлюдного про направлення здобувачів вищої освіти на виробничу практику, прикріплення за базами практики та призначення методистів та групових керівників практики.
Груповий керівник, методист з другої іноземної мови Таміла Миколаївна Філіппович ознайомила присутніх з програмою практики, критеріями оцінювання роботи здобувачів під час практики та переліком необхідних звітних матеріалів. Програму практики із зарубіжної літератури представив кандидат філологічних наук, доцент Олександр Миколайович Черевченко.
Здобувачі вищої освіти прослухали інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, під час якого особливу увагу було приділено необхідності дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.
Бажаємо нашим здобувачам вищої освіти плідної праці над розвитком та удосконаленням їхньої професійної майстерності!

" data-title="ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» ІІІс та 4 КУРСІВ У І СЕМЕСТРІ 2021-2022 Н./Р.">

12 листопада 2021 року на факультеті іноземних мов відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної форми навчання ІІІс та ІУ курсів 34с, 41-43, 44і та 47і груп, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)).
Керівник практик по факультету кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз відкрила роботу конференції і зазначила, що метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо з освітнім процесом у реальних умовах професійної діяльності вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури, відпрацювання умінь і навичок за спеціальністю. У процесі педагогічної практики у здобувача вищої освіти є можливість певною мірою осмислити педагогічні явища і факти, закономірності й принципи навчання і виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом практичної діяльності. Олена Павлівна ознайомила присутніх з наказом ректора університету доктора педагогічних наук, професора Олександра Івановича Безлюдного про направлення здобувачів вищої освіти на виробничу практику, прикріплення за базами практики та призначення методистів та групових керівників практики.
Груповий керівник, методист з другої іноземної мови Таміла Миколаївна Філіппович ознайомила присутніх з програмою практики, критеріями оцінювання роботи здобувачів під час практики та переліком необхідних звітних матеріалів. Програму практики із зарубіжної літератури представив кандидат філологічних наук, доцент Олександр Миколайович Черевченко.
Здобувачі вищої освіти прослухали інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, під час якого особливу увагу було приділено необхідності дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.
Бажаємо нашим здобувачам вищої освіти плідної праці над розвитком та удосконаленням їхньої професійної майстерності!