ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Переглядів 75

Метою практики на факультеті іноземних мов є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації виховного процесу, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах освітнього процесу, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Виробнича практика дозволяє здобувачам вищої освіти спробувати себе у ролі вчителя іноземної мови за методичної підтримки методистів шкіл та викладачів університету.

У період з 20 листопада до 3 грудня та з 6 листопада до 3 грудня 2023 року на факультеті іноземних мов була проведена виробнича практика для здобувачів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» відповідно. Серед інших, майбутніми фахівцями були виконані наступні завдання:

-добір та розробка необхідних завдань та матеріалів для роботи в класі;
відстеження, діагностика та узагальнення труднощів і помилок здобувачів загальної середньої освіти;
-свідоме обгрунтування підходів до навчання, різноманітних прийомів та матеріалів, які використовує майбутній вчитель;
-планування етапів уроку у спосіб, який забезпечує систематичний розвиток мовленнєвих умінь;
урахування психологічних та соціальних чинників, що впливають на поведінку здобувачів під час планування та навчання;
-скерування здобувачів загальної середньої освіти у пошуку та використанні навчальних ресурсів, що сприяють учінню як на уроках, так і в позаурочний час тощо.

Переконані, що досвід, який здобули майбутні учителі іноземних мов, обов’язково допомагатиме їм у майбутній професійній діяльності.

" data-title="ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ">

У системі педагогічної освіти одним із ключових етапів підготовки фахівців є практика, яка дає можливість закріпити теоретичні знання, виробити уміння і навички самостійної діяльності з виховання і навчання здобувачів загальної середньої освіти, набуття системи науково-дослідницької роботи.

Метою практики на факультеті іноземних мов є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації виховного процесу, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах освітнього процесу, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Виробнича практика дозволяє здобувачам вищої освіти спробувати себе у ролі вчителя іноземної мови за методичної підтримки методистів шкіл та викладачів університету.

У період з 20 листопада до 3 грудня та з 6 листопада до 3 грудня 2023 року на факультеті іноземних мов була проведена виробнича практика для здобувачів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» відповідно. Серед інших, майбутніми фахівцями були виконані наступні завдання:

-добір та розробка необхідних завдань та матеріалів для роботи в класі;
відстеження, діагностика та узагальнення труднощів і помилок здобувачів загальної середньої освіти;
-свідоме обгрунтування підходів до навчання, різноманітних прийомів та матеріалів, які використовує майбутній вчитель;
-планування етапів уроку у спосіб, який забезпечує систематичний розвиток мовленнєвих умінь;
урахування психологічних та соціальних чинників, що впливають на поведінку здобувачів під час планування та навчання;
-скерування здобувачів загальної середньої освіти у пошуку та використанні навчальних ресурсів, що сприяють учінню як на уроках, так і в позаурочний час тощо.

Переконані, що досвід, який здобули майбутні учителі іноземних мов, обов’язково допомагатиме їм у майбутній професійній діяльності.