ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОС «МАГІСТР» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Переглядів 253
література, німецька мова і література», «Середня освіта. Англійська мова і література, французька мова і література», «Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література» та «Середня освіта. Англійська мова і література», термін навчання – 1 р. 4 м., – успішно склали комплексний кваліфікаційний екзамен.
Екзаменаційна комісія працювала в складі док. пед. наук, проф., завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту О.М. Коберника, канд. пед. наук, доц., декана факультету іноземних мов І.С. Постоленко, канд. пед. наук, доц., завідувача кафедри англійської мови та методики її навчання А.С. Гембарук, канд. філол. наук, доц. Г.Л. Прокоф’єва, канд. філол. наук, доц. О.В. Яловенко, канд. пед. наук, доц. О.П. Бевз, канд. пед. наук, доц. Г.Д. Авчиннікової, канд. пед. наук, доц. І.С. Лаухіної та викладача Т.М. Філіппович.
Вітаємо магістрів денної та заочної форм навчання з успішним виконанням навчального плану та здачею випускної атестації!!! Бажаємо подальших успіхів!

" data-title="ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОС «МАГІСТР» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ">

Минулого тижня на факультеті іноземних мов здобувачі освітнього ступеня «Магістр» денної та заочної форм навчання, які навчалися за освітніми програмами «Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література», «Середня освіта. Англійська мова і література, французька мова і література», «Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література» та «Середня освіта. Англійська мова і література», термін навчання – 1 р. 4 м., – успішно склали комплексний кваліфікаційний екзамен.
Екзаменаційна комісія працювала в складі док. пед. наук, проф., завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту О.М. Коберника, канд. пед. наук, доц., декана факультету іноземних мов І.С. Постоленко, канд. пед. наук, доц., завідувача кафедри англійської мови та методики її навчання А.С. Гембарук, канд. філол. наук, доц. Г.Л. Прокоф’єва, канд. філол. наук, доц. О.В. Яловенко, канд. пед. наук, доц. О.П. Бевз, канд. пед. наук, доц. Г.Д. Авчиннікової, канд. пед. наук, доц. І.С. Лаухіної та викладача Т.М. Філіппович.
Вітаємо магістрів денної та заочної форм навчання з успішним виконанням навчального плану та здачею випускної атестації!!! Бажаємо подальших успіхів!