ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВСТУП НА ОС “МАГІСТР”: РЕЄСТРАЦІЯ

Переглядів 123
5 червня 2020 року.

Вступники на ОС «Магістр» за спеціальностями:

281 Публічне управління та адміністрування,
051 Економіка,
071 Облік і оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
073 Менеджмент,
075 Маркетинг,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
241 Готельно-ресторанна справа,
242 Туризм,
034 Культурологія,
035.01 Філологія. Українська мова та література,
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська,
032 Історія та археологія,
231 Соціальна робота,
053 Психологія
(вступ на основі ОС «Бакалавр») зможуть надіслати скан-копії (фотокопії) документів для реєстрації на ЄВІ на електронну адресу vstup@udpu.edu.ua.

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

заява-анкета;
документ, що посвідчує особу;
облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
2 фотокартки для документів (3*4);
документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);
медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);
довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).
У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини перевіряє наявність документів необхідних для реєстрації вступника та надає відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

Якщо після перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, тоді на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надсилає повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Здійснивши всі необхідні перевірки документів та реєстрацію вступника, представник Приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка та відправити Приймальній комісії підтвердження зазначених даних.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, а також може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо про таку необхідність зазначено в заяві-анкеті.

Телефони для консультації:

096-033-96-33 – Світлана Володимирівна
063-149-79-88 – Іванна Василівна
e-mail: vstup@udpu.edu.ua

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини

" data-title="ВСТУП НА ОС “МАГІСТР”: РЕЄСТРАЦІЯ">

Шановні вступники!

Відповідно до листа МОН України №1/9-228 від 30.04.2020 року «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ», реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року.

Вступники на ОС «Магістр» за спеціальностями:

281 Публічне управління та адміністрування,
051 Економіка,
071 Облік і оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
073 Менеджмент,
075 Маркетинг,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
241 Готельно-ресторанна справа,
242 Туризм,
034 Культурологія,
035.01 Філологія. Українська мова та література,
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська,
032 Історія та археологія,
231 Соціальна робота,
053 Психологія
(вступ на основі ОС «Бакалавр») зможуть надіслати скан-копії (фотокопії) документів для реєстрації на ЄВІ на електронну адресу vstup@udpu.edu.ua.

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

заява-анкета;
документ, що посвідчує особу;
облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
2 фотокартки для документів (3*4);
документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);
медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);
довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).
У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини перевіряє наявність документів необхідних для реєстрації вступника та надає відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

Якщо після перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, тоді на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надсилає повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Здійснивши всі необхідні перевірки документів та реєстрацію вступника, представник Приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка та відправити Приймальній комісії підтвердження зазначених даних.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, а також може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо про таку необхідність зазначено в заяві-анкеті.

Телефони для консультації:

096-033-96-33 – Світлана Володимирівна
063-149-79-88 – Іванна Василівна
e-mail: vstup@udpu.edu.ua

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини