Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
18.06.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  ВРУЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НАГОРОДИ

  28.09.2017 Uncategorized

  Напередодні Дня працівника освіти було відзначено професора кафедри англійської мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Надію Михайлівну Бріт високою державною нагородою – Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Це стало гідною відзнакою її високого професіоналізму, істинного патріотизму, визначних особистих заслуг перед Україною в галузі освіти.


  Н.М. Бріт працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з 1975 року. Перебуваючи на різних посадах – викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету іноземних мов (2005 – 2016 р.р.), Надія Михайлівна завжди привносила в роботу колективу дух професіоналізму, новаторства, порядності і високої академічної культури.
  Значним є внесок Бріт Н. М. у становлення спеціальності «Англійська мова і література» та створення факультету іноземних мов, першим деканом котрого вона стала. За її керівництва факультет став справжнім осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців в регіоні. На факультеті створено потужну університетську інфраструктуру із сучасними лінгафонними та комп’ютерними класами, обладнаними навчальними аудиторіями, кабінетами. Фахову підготовку студентів здійснює високопрофесійний та згуртований колектив викладачів кафедр факультету. Гордістю факультету є його студентство. Обличчя факультету сьогодні визначають професіоналізм, компетентність, висока відповідальність, традиційна участь викладачів і студентів у міжнародних програмах і фондах, що забезпечує його інтеграцію в міжнародний освітній простір. Стратегічне мислення Надії Михайлівни як декана скерувало факультет на пріоритети, які дали змогу йому набути своєрідного етосу та особливої атмосфери – з локальним патріотизмом і глобальним мисленням.
  Бріт Н.М. – висококваліфікований фахівець, стажувалась за кордоном: у Великій Британії (Кембридж) та США (Каліфорнія). Автор понад 100 науково-методичних праць, серед яких близько 20 навчальних посібників з іноземної мови для студентів педагогічних вузів. Успішно поєднуючи викладацьку та наукову діяльність, Бріт Н. М. очолює Регіональний центр навчання іноземних мов, науково-дослідні лабораторії якого працюють під егідою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України у тісному контакті із провідними освітніми установами нашої країни та закордону. Наукові заходи, які проводяться на базі Регіонального центру, сприяють розвитку вітчизняної науки та міжнародного співробітництва із зарубіжними освітніми закладами.
  За багаторічну сумлінну працю Бріт Н.М. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України», нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, нагрудними знаками «Відмінник народної освіти УРСР» та «Василь Сухомлинський». Орден княгині Ольги ІІІ ступеня – визнання вагомого особистого внеску Бріт Н.М. у розвиток вітчизняної освіти.
  Колектив факультету іноземних мов з гордістю та щиро вітає Надію Михайлівну Бріт з високою державною нагородою, зичить добра, здоров’я, невичерпної енергії та нових досягнень на теренах освіти України.


  ДОВІДКА: О́рден княги́ні О́льги I, II, III ступенів — державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім’ї.
  15 серпня 1997 року Указом Президента України Л. Д. Кучми № 827/97 на відзначення заслуг жінок у розвитку Української держави, духовному відродженні нації, вихованні дітей заснована відзнака Президента України «Орден княгині Ольги» I, II, III ступенів. Указом також затверджені Статут відзнаки та опис знаків ордена.
  16 березня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державні нагороди України», яким встановлена державна нагорода України — орден княгині Ольги I, II, III ступенів. Було установлено, що дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з нагородженням осіб, нагороджених відзнаками Президента України до набрання чинності цим Законом.