ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Переглядів 150
4 листопада 2021 року відбулося відкрите заняття з методики навчання англійської мови на тему «Reading Subskills» зі здобувачами вищої освіти ІІІ курсу ОС «бакалавр» факультету іноземних мов, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), викладач – кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз.
Традиційно, заняття проходило у формі методичної майстерні, де студенти опановували нові знання в процесі практичної діяльності (learning by doing) через рефлексію над своїм попереднім досвідом у навчанні зорового сприймання, і виступали активними творцями їхнього нового розуміння методичного поняття «читання англомовних текстів з різними навчальними цілями». Робота здобувачів вищої освіти була організована через взаємодію у різних формах: парах, малих групах, а також через індивідуальне виконання завдань.
Після відкритого заняття відбулося його обговорення, де кандидат філологічних наук, доцент Геннадій Леонідович Прокоф’єв зазначив, зокрема, що викладання курсу методики англійською мовою є потужним чинником і неоціненною можливістю для студентів, мовна і мовленнєва компетентності яких неодмінно вдосконалюються в той час, як вони підшуковують мовні засоби для вираження своїх думок іноземною мовою. Особливо приємно чути такий відгук, адже принцип викладання англійською мовою є одним із основних принципів створення програми додипломної підготовки вчителя, розробленої в рамках спільного проекту МОН України та Британської ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління», і робоча група проекту покладала великі сподівання, у тому числі, саме на такий ефект!

" data-title="ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ">

4 листопада 2021 року відбулося відкрите заняття з методики навчання англійської мови на тему «Reading Subskills» зі здобувачами вищої освіти ІІІ курсу ОС «бакалавр» факультету іноземних мов, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), викладач – кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз.
Традиційно, заняття проходило у формі методичної майстерні, де студенти опановували нові знання в процесі практичної діяльності (learning by doing) через рефлексію над своїм попереднім досвідом у навчанні зорового сприймання, і виступали активними творцями їхнього нового розуміння методичного поняття «читання англомовних текстів з різними навчальними цілями». Робота здобувачів вищої освіти була організована через взаємодію у різних формах: парах, малих групах, а також через індивідуальне виконання завдань.
Після відкритого заняття відбулося його обговорення, де кандидат філологічних наук, доцент Геннадій Леонідович Прокоф’єв зазначив, зокрема, що викладання курсу методики англійською мовою є потужним чинником і неоціненною можливістю для студентів, мовна і мовленнєва компетентності яких неодмінно вдосконалюються в той час, як вони підшуковують мовні засоби для вираження своїх думок іноземною мовою. Особливо приємно чути такий відгук, адже принцип викладання англійською мовою є одним із основних принципів створення програми додипломної підготовки вчителя, розробленої в рамках спільного проекту МОН України та Британської ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління», і робоча група проекту покладала великі сподівання, у тому числі, саме на такий ефект!