ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВІДБУЛОСЯ ТЕСТУВАННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Переглядів 109
університетської освіти вимагає впровадження нових підходів до викладання іноземних мов, які дозволять підвищити якість навчання, розширити міжнародні навчальні та наукові зв’язки, прискорити входження університету до світового та європейського культурного простору.
Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця вступники до немовних закладів вищої освіти мають володіти іноземною мовою на рівні А2-В1 і бути готовими до опанування професійно-орієнтованого курсу іноземної мови рівня В1.
З метою визначення вхідного рівня здобувачів вищої освіти, який слугуватиме вихідною основою побудови дієвої форми навчання іноземним мовам, викладачами кафедри іноземних мов у період з 2 вересня по 7 вересня 2021-2022 навчального року проведено тестування рівня володіння іноземною мовою здобувачів вищої освіти на історичному факультеті,

факультеті соціальної та психологічної освіти,

факультеті дошкільної та спеціальної освіти,

факультеті початкової освіти,

факультеті фізики, математики та інформатики,

факультеті мистецтв,

факультеті інженерно-педагогічної освіти,

факультеті української філології,

факультеті фізичного виховання,

природничо-географічному факультеті та в Інституті економіки та бізнес-освіти.

Загалом протестовано 360 осіб. Здобувачам вищої освіти, рівень володіння мовою яких виявився нижче середнього, рекомендовано удосконалити володіння іноземною мовою завдяки відвіданню курсів іноземних мов (інтенсив), які відбуватимуться тричі на тиждень у жовтні поточного навчального року.

" data-title="ВІДБУЛОСЯ ТЕСТУВАННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ">

Володіння іноземними мовами є одним з основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. Сучасний рівень університетської освіти вимагає впровадження нових підходів до викладання іноземних мов, які дозволять підвищити якість навчання, розширити міжнародні навчальні та наукові зв’язки, прискорити входження університету до світового та європейського культурного простору.
Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця вступники до немовних закладів вищої освіти мають володіти іноземною мовою на рівні А2-В1 і бути готовими до опанування професійно-орієнтованого курсу іноземної мови рівня В1.
З метою визначення вхідного рівня здобувачів вищої освіти, який слугуватиме вихідною основою побудови дієвої форми навчання іноземним мовам, викладачами кафедри іноземних мов у період з 2 вересня по 7 вересня 2021-2022 навчального року проведено тестування рівня володіння іноземною мовою здобувачів вищої освіти на історичному факультеті,

факультеті соціальної та психологічної освіти,

факультеті дошкільної та спеціальної освіти,

факультеті початкової освіти,

факультеті фізики, математики та інформатики,

факультеті мистецтв,

факультеті інженерно-педагогічної освіти,

факультеті української філології,

факультеті фізичного виховання,

природничо-географічному факультеті та в Інституті економіки та бізнес-освіти.

Загалом протестовано 360 осіб. Здобувачам вищої освіти, рівень володіння мовою яких виявився нижче середнього, рекомендовано удосконалити володіння іноземною мовою завдяки відвіданню курсів іноземних мов (інтенсив), які відбуватимуться тричі на тиждень у жовтні поточного навчального року.