EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи

 Організатори міжнародної наукової конференції «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (Умань, 16 жовтня 2014 року) прагнули підвести підсумки і заявити про подальші плани. Всеукраїнські наукові семінари «Розвиток порівняльної педагогіки в Україні: стан, проблеми і перспективи» (2008, 2009), міжнародні наукові конференції «Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір» (2007), «Розбудова освіти для суспільства знань: мова, полікультурність, особистість» (2010), «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози» (2011), «Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура» (Умань, 26 – 27 квітня 2012 року), «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» (Умань, 17 – 18 жовтня 2013 року) започаткували традицію плідних дискусій на педагогічні та філологічні теми.

Конференція стала черговою подією в низці щорічних наукових заходив, проведених факультетом іноземної філології УДПУ у тісній співпраці з Лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України та за інформаційної підтримки Британської ради в Україні.

До участі у наукових дискусіях у цьому році запрошені вчителі шкіл і студенти, адже важливим підкресленим цьогоріч аспектом є стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі. У цьому ключі конференція стала майданчиком для обговорення перебігу проекту Британської ради в Україні і Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління».

У першу чергу звертаємося зі словами вдячності до усіх учасники конференції. Саме широкий інтерес науковців з усіх регіонів України, Польщі, Великої Британії, Туркменістану, Ізраїлю, Азербайджану, Арменії, Китаю дає змогу сподіватися, що цей досвід матиме продовження.

Робота конференції була запланована за низкою напрямів, зокрема: іноземні мови у сучасному світі; стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі; освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень; університетські лінгвістичні студії: традиції, сьогодення, перспективи тощо.

Думаємо, що ця конференція стане поштовхом до інтеграції різних галузей наукового знання. Вона вже привернула увагу не лише педагогів, а й істориків, філологів, економістів.

Наукові дискусії можуть бути продовжені на сторінках науково-педагогічного журналу «Порівняльно-педагогічні студії». У часописі будуть надруковані рекомендації конференції, розроблені у процесі обговорень, круглих столів та дискусій.

Шановні учасники та читачі, чекаємо на ваші конструктивні пропозиції та зауваження за адресою:oxzab@yandex.ru.

Оргкомітет конференції.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК                                                       мат конф до друку 2014(1)